อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน
21 เมษายน 2564
39,980

อัพเดท! พื้นที่สีแดงโควิด "นนทบุรี" ยอดพุ่ง "ติดเชื้อโควิด 19" เพิ่มน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี พื้นที่สีแดงโควิด สรุปผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 66 ราย ยอดสะสม ระลอกใหม่ 1,062 ราย กรณีระบาดระลอกใหม่เมษายน 861 ราย

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ประจำวัน 21 เมษายน 2564 หรือ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ ว่า จังหวัดนนทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 69 ราย

ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564)

161898239250

ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง เพศหญิง 34 ราย เพศชาย 32 ราย ต่างด้าว พม่า 2 ราย ต่างชาติ 1 ราย

ภูมิลำเนา อำเภอปากเกร็ด 22 ราย อำเภอเมือง 21 ราย อำเภอบางบัวทอง 13 ราย อำเภอบางใหญ่ 4 ราย อำเภอบางกรวย 3 ราย อำเภอไทรน้อย 3 ราย

มีอาการ 46 ราย (70%)ไม่มีอาการ 20 ราย (30%)

ความสัมพันธ์
1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 59 ราย (สัมพันธ์กับสถานบันเทิง) (89%)
2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 6 ราย (9%)
3. ตรวจพบก่อนผ่าตัด 1 ราย

โควิด 19 ติดเชื้ออาการ ค่า CT (Cycle Threshold)
- ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
- ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

161896653457

เช็คไทม์ไลน์ ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดนนทบุรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง