อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! พื้นที่สีแดงโควิด "นนทบุรี" ยอดพุ่ง "ติดเชื้อโควิด 19" เพิ่มน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี พื้นที่สีแดงโควิด สรุปผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 66 ราย ยอดสะสม ระลอกใหม่ 1,062 ราย กรณีระบาดระลอกใหม่เมษายน 861 ราย

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ประจำวัน 21 เมษายน 2564 หรือ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ ว่า จังหวัดนนทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 69 ราย

ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564)

161898239250

ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง เพศหญิง 34 ราย เพศชาย 32 ราย ต่างด้าว พม่า 2 ราย ต่างชาติ 1 ราย

ภูมิลำเนา อำเภอปากเกร็ด 22 ราย อำเภอเมือง 21 ราย อำเภอบางบัวทอง 13 ราย อำเภอบางใหญ่ 4 ราย อำเภอบางกรวย 3 ราย อำเภอไทรน้อย 3 ราย

มีอาการ 46 ราย (70%)ไม่มีอาการ 20 ราย (30%)

ความสัมพันธ์
1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 59 ราย (สัมพันธ์กับสถานบันเทิง) (89%)
2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 6 ราย (9%)
3. ตรวจพบก่อนผ่าตัด 1 ราย

โควิด 19 ติดเชื้ออาการ ค่า CT (Cycle Threshold)
- ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
- ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

161896653457

เช็คไทม์ไลน์ ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดนนทบุรี

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน

อัพเดท! นนทบุรี ยอดพุ่ง 'ติดเชื้อโควิด 19' เพิ่มขึ้นน่าวิตก เช็คไทม์ไลน์ด่วน