ไทม์ไลน์ 'สรรพากร' ขยายเวลา 'ยื่นภาษี' 'ยื่น VAT' 'ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย' ได้ถึงเมื่อไรบ้าง ?

ไทม์ไลน์ 'สรรพากร' ขยายเวลา 'ยื่นภาษี' 'ยื่น VAT' 'ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย' ได้ถึงเมื่อไรบ้าง ?
20 เมษายน 2564
27,830

"สรรพากร" ขยายเวลา "ยื่นภาษี" ทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและนิติบุคคล ได้แก่ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" และ "ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย" เพื่อลดภาระในช่วง "โควิด-19"

"กรมสรรพากร" ขยายเวลายื่นแบบ สำหรับการ "ยื่นภาษี" 3 ประเภท "ภาษีเงินได้" "ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย" "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" เพื่อลดภาระในช่วงวิกฤติ "โควิด-19" โดยมีไทม์ไลน์ในการชำระ และรายละเอียด ดังนี้

161884715310

 1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

การชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ... 1, แบบ ...2, แบบ ...3, แบบ ... 53 และแบบ ... 54) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือน ก.พ. 64 ถึงเดือน มิ.ย. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ..30 และแบบ ..36) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือน ก.พ. 64 ถึงเดือน มิ.ย. 64 เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ นั้นๆ 

ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการเลือกเข้าใช้บริการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อยู่ในขณะนี้ มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีความคล่องตัวทางการเงินมากขึ้น เนื่องจากได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้นานถึงสิ้นเดือนของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมที่ต้องยื่นภายในเดือน มี.ค. 64 ให้ยื่นภายใน 30 มิ.ย. 64 เฉพาะแบบที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เท่านั้น

161884733814

ที่มา: กรมสรรพากร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง