‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ วันเอกราช สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ วันเอกราช สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
17 เมษายน 2564
67

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 เมษายน 2564 ความว่า

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซีเรีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับซีเรียจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง