พระราชหฤทัยเพื่อรับมือสถานการณ์ 'โควิด-19'

พระราชหฤทัยเพื่อรับมือสถานการณ์ 'โควิด-19'
16 เมษายน 2564
1,458

"ในหลวง" พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ และถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชน


เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64 เพจพระลาน เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์และข้อความว่า
ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) และสายพระเนตรที่กว้างไกลที่คาดการณ์ว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) จะอยู่ในประเทศไทยไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงได้พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ และถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ

พระราชทานทรัพย์ จำนวน 100,000,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 2,407,144,487.59 บาท ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล 27 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 345,000,000 บาท ให้แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ 44 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

พระราชทานโรงพยาบาล สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ป้องกันประเทศ

ห้องตรวจหาเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาล 20 แห่ง

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือ แพทย์พระราชทานให้กับ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 77 แห่ง 123 โรงพยาบาล เพื่อรับมือสถานการณ์โรค Covid – 19

161855348615

ประกอบด้วย

เครื่องช่วยหายใจ 200 เครื่อง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ (ICU Monitor) 28 ชุด
เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล 1 เครื่อง
เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ 20 เครื่อง
เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ 5 เครื่อง


เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 5 ชุด กล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 1 ชุด
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 2 เครื่อง
ชุดกันไวรัส PAPR 4 ชุด
เครื่องวัดออกฃิเจนปลายนิ้ว 50 เครื่อง หน้ากากอนามัย 2,000,000 ชิ้น Face Shield 50,000 ชิ้น
ชุด PPE 700,000 ชุด

พระราชทานรถ ประกอบด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 20 คัน รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน 8 คัน และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ 2 คันเป็นรถคันแรกในประเทศไทย ที่มีระบบ AI Technology (ปัญญาประดิษฐ์) ได้ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ 5 คัน

พระราชทานถุงยังชีพระราชทาน ให้กับประชาชน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ด้วยความห่วงใยและน้ำพระราชหฤทัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาทุกข์ยาก เป็นที่พึงพิง เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และสิ่งที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยนั้นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแพทย์ การสาธารณสุขไทย ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั่วประเทศไทย

ไม่เพียงแต่ประเทศไทย จะมีสวัสดิการแห่งรัฐที่ดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตเช่นนี้ แต่ประเทศไทยยังโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คอยสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับปวงประชา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง