ก้าวไกลเลื่อนประชุมใหญ่24เม.ย. ชงกกต.ขอแนวทาง

ก้าวไกลเลื่อนประชุมใหญ่24เม.ย. ชงกกต.ขอแนวทาง

ก้าวไกลเลื่อนประชุมใหญ่24เม.ย. ชงกกต.ขอแนวทาง

ความเคลื่อนไหวพรรคก้าวไกล ล่าสุดได้แจ้งต่อสื่อมวลชนวา่า พรรคก้าวไกลขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้น

ทั้งนี้ แต่เดิมพรรคก้าวไกลมีกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าพรรคการเมืองจะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่ช้าไปกว่าเดือนเมษายน

อย่างไรก็ตาม กกต. ยังไม่มีแนวทางออกที่ชัดเจนสำหรับการจัดประชุมในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดรุนแรงแต่ทางพรรคได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง กกต. ถึงการตัดสินใจดังกล่าว เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป