'เราชนะ' ยอดใช้สิทธิ ทะลุ 32.4 ล้านคน ยอดใช้จ่ายกว่า 1.7 แสนล้านบาท

'เราชนะ' ยอดใช้สิทธิ ทะลุ 32.4 ล้านคน ยอดใช้จ่ายกว่า 1.7 แสนล้านบาท
30 มีนาคม 2564
23,416

อัปเดตล่าสุด "เราชนะ" ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า กว่า 32.4 ล้านคน ยอดใช้จ่ายกว่า 1.7 แสนล้านบาท พร้อมขยายเวลาลงทะเบียน "กลุ่มเปราะบาง" ถึง 9 เม.ย.นี้

ความคืบหน้าการใช้สิทธิวงเงินโครงการ “เราชนะ” ล่าสุดมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า กว่า 32,400,000 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 13,700,000 คน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 68,407 ล้านบาท

2. กลุ่มผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง (โครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง) และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง มีจำนวนมากกว่า 16,700,000 คน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 100,110 ล้านบาท

3. กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2,000,000 คน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 64 เป็นต้นมา จำนวน 10,216 ล้านบาท

โดยมีการจับจ่ายใช้สอยมาตรการ เราชนะ ผ่านผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1,200,000 กิจการ มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 178,733 ล้านบาท

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนเราชนะออกไปเป็นครั้งที่ 3 เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 26 มี.ค. 64 เป็นวันที่ 9 เม.ย. 64

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง