ไทยกระจาย 'วัคซีนโควิด19' ล็อต 2 มากกว่า 22 จังหวัด

ไทยกระจาย 'วัคซีนโควิด19' ล็อต 2 มากกว่า 22 จังหวัด

สธ.เผยไทยฉีด "วัคซีนโควิด19" ทะลุ 1 แสนโดส แผนกระจายวัคซีนล็อต 2 จำนวน 8 แสนโดส กระจายมากกว่า 22 จังหวัด

เวลา 15.00 น. วันที่ 24 มี.ค.2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงสถานการณ์โควิด19  นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า โรคโควิด19เป็นโรคติดต่ออันตราย ดังนั้น วัคซีนโควิด19 จึงถือเป็นการใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ขณะนี้ประเทศไทย มีวัคซีนใช้ 2 ชนิด คือ 1.วัคซีนชนิดเชื้อตาย ของซิโนแวค และ 2.วัคซีนชนิดไวรัล แว็กเตอร์ ของแอสตร้าเซนเนก้า โดยจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด19 ของประเทศไทยตั้งแต่ 28 ก.พ.-23 มี.ค.2564 สะสมรวม 102,050 โดส รวม 96,188 ราย แยกเป็น ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 96,188 ราย และผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 5,862 ราย

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด19 เป็นแบบกระดาษและแบบดิจิทัล โดยจะมีรายละเอียดมีชื่อนามสกุล วันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1-2 สถานที่ฉีด และลายมือชื่อผู้รับรอง หากเป็นแบบดิจิทัลจะมีคิวอาร์โค้ด สแกนเพื่อยืนยันว่าเป็นสิ่งถูกต้องออกโดยกระทรวงสาธารณสุข

"สำหรับใบรับรองการได้วัคซีนโควิด19 สามารถนำไปเป็นการยืนยันว่าบุคคลนั้นฉีดวัคซีนแล้ว ใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อยืนยันว่ามีภูมิคุ้มกัน หากต้องการเดินทางไปต่างระเทศ ใช้เป็นใบรับรองเริ่มต้น และไปขอสมุดเล่มเหลืองในผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แต่เงื่อนไขการใช้สมุดเล่มเหลืองต้องตกลงกับประเทศปลายทางหรือตกลงหลายประเทศผ่านองค์การอนามัยโลก ซึ่งประเทศไทยมีการเตรียมระบบไว้รองรับแล้ว ในวันที่มีกฎกติกาเพิ่มเติมว่าคนเดินทางระหว่างประเทศต้องรับวัคซีนครบ ก็สามาถรไปขอได้เลยในสถานที่ที่กรมควบคุมโรคกำหนด” นพ.โสภณกล่าว

  • แผนการกระจายวัคซีน 8 แสนโดส

นพ.โสภณ กล่าวด้วยว่า สำหรับการกระจายวัคซีนโควิด19 ของซิโนแวคล็อตที่ 2 จำนวน 8แสนโดส แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  1.การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 3 แสนโดส 6 จังหวัด คือ สมุทรสาคร 100,000 กทม. 50,000 โดส อ.แม่สอด ตาก 75,000 โดส ปทุมธานี 25,000 โดสสมุทรปราการ 25,000 โดส และนนทบุรี 25,000 โดส  

2.ฟื้นฟูเศรษฐกิจ  290,000 โดส 18 จังหวัด แยกเป็นจังหวัดท่องเที่ยว 240,000 โดส 8 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ จังหวัดละ 20,000 โดส ขอนแก่น กระบี่ พังงา จังหวัดละ10,000 โดส อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 50,000 โดส และภูเก็ต 100,000 โดส จังหวัดชายแดน 50,000 โดส 8 จังหวัด คือ สงขลา  สระแก้ว จังหวัดละ 10,000 โดส เชียงราย มุกดาหาร ระนอง หนองคาย จันทบุรี นราธิวาส จังหวัดละ 5,000 โดส โดย 22 จังหวัดนี้รวม 590,000 โดส ในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนครั้งแรกให้ฉีดบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงก่อน

และ 3.สำรองไว้อีก 210,000 โดสเพื่อให้กับบุคลากรสาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่กลุ่มอื่นๆที่จำเป็นและควบคุมการระบาดในจังหวัดใหม่อื่นๆด้วย