'กรมการจัดหางาน' รับสมัคร 'คนหางาน' ทำงาน 'ไต้หวัน' 40 อัตรา

'กรมการจัดหางาน' รับสมัคร 'คนหางาน' ทำงาน 'ไต้หวัน' 40 อัตรา
21 มีนาคม 2564
6,181

"กรมการจัดหางาน"รับสมัคร "คนหางาน" เพื่อไปทำงานประเทศ "ไต้หวัน" ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) 40 อัตรา รายได้กว่า 26,400 บาทต่อเดือนระยะเวลาการจ้าง 3 ปี สมัครฟรี ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564

  • เปิดรับสมัคร "คนหางาน"ที่ "ไต้หวัน"

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า "กรมการจัดหางาน"เปิดรับสมัคร "คนหางาน" เพื่อไปทำงานที่ "ไต้หวัน"กับบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย 14 อัตรา และ เพศหญิง 26 อัตรา เงินเดือน 24,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 26,440 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 9 มีนาคม 2564 : 1 เหรียญไต้หวัน = 1.1017 บาท) มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20 – 40 ปี ส่วนสูง 160 – 175 เซนติเมตร เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี ส่วนสูง 150 – 165 เซนติเมตร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) ขึ้นไป สายตาอยู่ในระดับปกติ 1.0 และไม่บอดสี  หูการได้ยินอยู่ในระดับปกติ 0 – 25 เดซิเบล ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาเคมี หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครคนหางานเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง  คนหางานจะไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ทั้งสิ้น"อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

  • "ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก"ได้รับค่าใช้จ่ายดังนี้

โดย"ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก"ให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าประกันสุขภาพไวรัสโคโรนา 2019 ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือ "คนหางาน"ไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 บาท

สำหรับ "ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก"และเข้าทำงานในประเทศ"ไต้หวัน" ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในประเทศไทย จำนวน 600 เหรียญไต้หวัน โดยเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐานยื่นแก่นายจ้าง ค่ากักตัว 14 วันใน "ไต้หวัน" ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางาน"ไต้หวัน" และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

ในส่วนของ "คนหางาน" จะต้องเตรียมค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน  ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

  • ขั้นตอนการสมัคร"คนหางาน"ไปทำงานที่"ไต้หวัน"

ผู้สนใจสามารถ "ยื่นใบสมัคร"พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่ 1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas  2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว  3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4.สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด 5.สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564

โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงาน "ไต้หวัน"และประเทศอื่น ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร02-245-1034 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ (สมัครงานไต้หวัน TRIPOD) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2245-1034 สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน "กรมการจัดหางาน" โทร. 1694

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง