'ชลบุรี' พบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 656 ราย

'ชลบุรี' พบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 656 ราย
4 มีนาคม 2564
401

สถานการณ์ covid-19 "ชลบุรี" พบติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 656 ราย

จังหวัดชลบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ยืนยันรายใหม่ 1 ราย เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ อายุ 78 ปี ได้เดินทางเข้าประเทศไทยและได้รับการกักตัวในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด (ALTERNATIVE STATE QUARANTINE) ที่ กรุงเทพมหานครฯ

ระหว่างการกักกันตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 และได้เดินทางเข้าชลบุรีและได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศ ผลปรากฏว่าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกที่โรงพยาบาลเอกชนผลไม่ชัดเจน จึงได้ส่งสิ่งส่งตรวจ(สารคัดหลั่งทางช่องโพรงจมูก)เดิม และสิ่งส่งตรวจ(สารคัดหลั่งทางช่องโพรงจมูก)ใหม่ มาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ปรากฏว่าสิ่งส่งตรวจ(สารคัดหลั่งทางช่องโพรงจมูก)เดิม ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และสิ่งส่งตรวจ(สารคัดหลั่งทางช่องโพรงจมูก) ใหม่ ไม่พบเชื้อโควิด-19 และจะดำเนินการส่งตัวอย่างเลือดเพื่อหาระดับภูมิคุ้มกัน เพื่อประเมินว่าเป็นเศษซากเชื้อหรือไม่ พร้อมทั้งนำผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 รายมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคเพิ่มเติมต่อไป

ชลบุรีอาจตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในบางวันทั้งที่เป็นเศษซากเชื้อหรือผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าชลบุรี หรือผู้ติดเชื้อที่หลงเหลืออยู่ในจังหวัดชลบุรีจากการค้นหาเชิงรุก หรือการตรวจขึ้นทะเบียนของแรงงานต่างด้าวหรือผู้ที่ตรวจเพื่อเดินทางกลับประเทศจึงขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตวิถีใหม่และยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเครงครัด

161482185257

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง