เปิด แล้ว 3 ด่านไทย-ลาว พร้อมขยายความร่วมมือการค้าไทย-รัสเซีย

เปิด แล้ว 3 ด่านไทย-ลาว พร้อมขยายความร่วมมือการค้าไทย-รัสเซีย
3 มีนาคม 2564
5,830

ครม.ไฟเขียวเปิดด่าน ไทย-ลาว 3 แห่งหลังปิดยาวตั้งแต่โควิด-19 หวังช่วยเพิ่มการส่งออกสินค้า พร้อมไฟเขียว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทย และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการในที่ประชุมครม. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องไปพิจารณาแนวทางการเปิดด่านชายแดนไทย-ลาว 3 แห่ง คือ ด่านปากแซง จ.อุบลราชธานี ด่านเชียงคาน จ.เลย ด่านไหโศก จ.หนองคาย ซึ่งเป็นด่านที่ภาคเอกชนเสนอในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วเพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้ามากขึ้น โดยอาจเริ่มที่การเปิดเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน พร้อมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

 

ทั้งนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทย และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์ระหว่างไทยและรัสเซีย ครอบคลุมการพัฒนามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น เพิ่มความหลากหลายและส่งเสริมการค้าสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงและสินค้านวัตกรรม สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป รวมถึงช่วยเหลือภาคธุรกิจในการแสวงหาสินค้าเฉพาะกลุ่มและตลาดใหม่

 

อีกทั้งยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของการค้าระหว่างสองประเทศ เพื่อเตรียมคำแนะนำในการกำจัดอุปสรรคทางการค้า รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์การค้าและเศรษฐกิจ ,สร้างสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เท่าเทียมระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการอำนวยความสะดวกของสินค้าและบริการในการเข้าถึงของตลาดทั้งสองฝ่ายอย่างไม่เลือกปฏิบัติ

 

นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมมาตรการให้เอกชนรู้เกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ ,มาตรการสนับสนุนสำหรับบริษัทส่งออกที่สนใจจดทะเบียนในประเทศทั้ง2ฝ่าย ,วิธีการสนับสนุนรวมถึงกลไกในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาด ,ข้อมูลเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และพื้นที่การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดำเนินการในประเทศ

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: