คุณภาพชีวิต-สังคม

'อนุทิน' เผย ปทุมฯ ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกของจังหวัด ให้ผู้ว่าฯ แล้ว

"อนุทิน ชาญวีรกูล" เผย ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นผู้รับวัคซีนเข็มแรกของจังหวัด แล้ว

วันที่ 1 มี.ค.64 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้ระบุว่า วัคซีนปทุมธานี วันนี้ นำวัคซีนโควิดมามอบให้จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดและมีความเสี่ยงอีกพื้นที่หนึ่ง เนื่องจากมีตลาดค้าส่ง ค้าปลีกขนาดใหญ่หลายตลาด และยังตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

การฉีดวัคซีนล็อตแรกนี้ จะเป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับแรก เพราะทำงานใกล้ชิดผู้ป่วย และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด
หลังจากวัคซีนล็อตที่สอง และล็อตที่สามเข้ามา จะมีการกระจายไปฉีดให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในจังหวัดต่างๆ ตามแผนที่คณะแพทย์ ได้จัดทำไว้ วันนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดปทุมธานี ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกคน รวมถึงอสม. ที่ช่วยกันทำงานเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

161457211295

161457212870

161457215378