'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500' เช็ค ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี แนะขั้นตอนตรวจสอบง่ายๆ

'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500' เช็ค ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี แนะขั้นตอนตรวจสอบง่ายๆ
1 มีนาคม 2564
124,509

ติดตาม "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" เช็ค ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี แนะขั้นตอนตรวจสอบง่ายๆ

ตรวจสอบเช็ค "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" รอบสอง ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 กันอย่างต่อเนื่อง

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศจะทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 28,000 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทั้งนี้ สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในต่างจังหวัด ได้นัดหมายเกษตรกรสามารถการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท รอบสองได้ที่สำนักงานสาขา

ขั้นตอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท

  • 1. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะถอนเงิน หากอยากทราบจํานวนเงินที่ได้รับ เพียงนําสมุดบัญชีเงินฝาก ไปปรับกับตู้ปรับสมุดบัญชีของ ธกส.ได้ทุกสาขาในประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
  • 2. ผู้ที่มีบัตร ATM สามารถตรวจสอบบัญชีและถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารในประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง (ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ครั้ง/เดือน กรณีต่างธนาคารในเขตจังหวัดเดียวกัน)
  • 3. ผู้ที่ไม่มีบัตร ATM หากต้องการถอนเงิน ต้องนําสมุดบัญชีเงินฝากไปดําเนินการถอนเงิน ที่ ธกส. และขอความร่วมมือให้มาดําเนินการตาม วัน เวลานัดหมาย
  • 4. ขอความร่วมมือเกษตรกร ดําเนินการตามที่นัดหมายนี้ เพื่อการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานที่และความสามารถในการให้บริการ และเพื่อเป็นการป้องกันก ของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอความร่วมมือเกษตรกรที่มาติดต่องานกับ ธกส. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาใช้บริการ
  • 5. ธ.ก.ส.ขอเรียนให้ทราบว่า เงินโอนเข้าบัญชีของท่านแล้ว ท่านสามารถเบิกถอนเมื่อจําเป็น ต้องใช้จ่ายเมื่อไรก็ได้ ไม่จําเป็นต้องรีบถอนตามที่กําหนด และเพื่อความสะดวก ธ.ก.ส.ขอเชิญชวนท่าน ใช้แอพพลิเคชั่น A-Mobile/SMS Alert เพื่อให้แจ้งเตือนเงินเข้า - ออก ทําธุรกรรมอื่นๆ ข่าวสารข้อมูล ผลิตภัณฑ์ธนาคารและราคาสินค้าทางโทรศัพท์มือถือของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการตรวจสอบ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" 

1. เช็ค "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ 

2. โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

3. กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของแล้ว

วิธีสมัครใช้บริการธ.ก.ส.  BAAC Connect ทำตามกันทีละสเต็ป
1. เพิ่มเพื่อนใน Line : @BAACFamily
2. กดลงทะเบียน BAAC Connect จากแถบเมนูด้านล่าง
3. เลือกสมัครใช้บริการ และกด “ยืนยัน“
4. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือน/ปี/เกิด และ หมายเลขโทรศัพท์
5. ออกจาก Line ไปที่การโทร เพื่อขอเลขอ้างอิง 7 หลักโดยกด *179*เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# แล้วกดโทรออก
6. กรอกรหัส OTP และยืนยันตัวตน
7. กดเลือกบัญชีที่ต้องการให้แจ้งเตือน ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”
8. ลงทะเบียนสำเร็จ

https://apps.apple.com/th/app/baac-a-mobile/id1199267294

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccpp.baac

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: