วิธีลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ‘ม.33เรารักกัน’ ขั้นตอนรับเงินเยียวยา 4 พัน!

วิธีลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ‘ม.33เรารักกัน’ ขั้นตอนรับเงินเยียวยา 4 พัน!
21 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
1,257,087

อัพเดท! วิธี "ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com" อย่างละเอียดจากหน้าเว็บ "ม.33เรารักกัน" รับเงิน 4,000 บาท พร้อมเงื่อนไขสำคัญ เปิดให้ลงทะเบียน ระหว่าง วันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค. 64 ระหว่าง 06.00 - 23.00 น.

การสนับสนุนความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านเงินเยียวยา จากโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ล่าสุด เป็นความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีรายชื่อในระบบของสำนักงานประกันสังคมอยู่ราว 9.2 ล้านราย ผ่านมาตรการ ม.33เรารักกัน จ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาท โดยการแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยระบบจะดำเนินการเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิในกลุ่มดังกล่าว ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ในวันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น.

ขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com อย่างละเอียดทุกขั้นตอน จากหน้าเว็บไซต์ม33เรารักกัน ดังกล่าว กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พร้อมนำมาอัพเดทอย่างละเอียด! ให้คุณทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

161386234997

 

  • ขั้นตอนลงทะเบียน "ม.33 เรารักกัน"

1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หรือ คลิกที่นี่

2. กดคลิกไปที่ปุ่ม "ประชาชนลงทะเบียนใหม่" (ปุ่มสีแดง)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

3. ระบบจะโชว์รายละเอียดโครงการ และการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการรับสิทธิต่างๆ ให้กดคลิกหน้าข้อความ "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงข้างต้น" จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน" 

161386235081

4. หน้าถัดมา ให้กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, เลขหลังบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ระบุจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากท่านเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือได้รับสิทธิโครงการเราชนะ จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ "ม33เรารักกัน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

161386324740

5. เมื่อกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลครบแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดคลิกที่ "ลงทะเบียน" (แถบสีฟ้า)

161386324726

6. หลังจากนั้น ระบบจะถามหาเลขรหัส OTP (จะส่ง SMS มาให้ตามเบอร์มือถือที่กรอกไป) กรอกเลข OTP ที่ได้มา ลงไปในช่อง แล้วกด "ยืนยัน OTP"

7. เสร็จสมบูรณ์ โดยระบบจะขึ้นข้อความว่า "ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com"  

161386499139

161386456882

ระบบจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถ "ลงทะเบียน" และ "ตรวจสอบสิทธิ" ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นผู้ประกันตนสามารถ "ยืนยันตัวตน" ผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2564

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังมีรายละเอียดสำคัญ ที่ผู้ลงทะเบียนต้องไม่ลืม เมื่อเริ่มเข้าไปดำเนินการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเรารักกันอีกด้วย โดยเฉพาะ 

  • คุณสมบัติของการได้รับสิทธิตามโครงการฯ เกี่ยวกับ เงินฝากในธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน

ข้อกำหนดหนึ่งของการลงทะเบียนที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน คือ ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะดังต่อไปนี้

- เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

- คำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- ไม่รวมคำนวณเงินฝากใน “บัญชีร่วม” “บัญชีเพื่อ” และสลากออมทรัพย์

- ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ

  • วิธีการรับสิทธิ "ม.33 เรารักกัน" ผ่านแอพฯ เป๋าตัง

- หลังจาก ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” พร้อมกรอกข้อมูล ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ยืนยัน OTP (one time password) 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่กรอก

- จากนั้น กดยอมรับเงื่อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

- ระบุ PIN 6 หลัก ซึ่งจะเป็นรหัสที่ใช้ในการทำรายการทุกครั้ง

- ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet (เพื่อใช้สำหรับการใช้จ่ายในมาตรการ ม.33เรารักกัน "คนละครึ่ง" "เราชนะ" รวมถึงมาตรการอื่นๆ จากรัฐ)

ต้องไม่ลืมว่า วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  • ข้อความตกลงยินยอมของผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการฯ

- ยินยอมให้กระทรวงแรงงาน ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลจากโครงการเราชนะ และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยินยอมให้กระทรวงแรงงาน ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากโครงการเราชนะ และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิตามโครงการฯ และ/หรือเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ

- ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ

- ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการเรารักกัน และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงแรงงานภายใน 30 วัน โดยกระบวนการพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด

- ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการฯ กระทรวงแรงงานอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้ลงทะเบียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าข้าพเจ้ากระทำการดังกล่าวจริง ผู้ลงทะเบียนจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงแรงงานภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงแรงงานถือเป็นที่สุด

ข้อความเหล่านี้ เป็นข้อมูลสำคัญ ที่ผู้รับสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน จะต้องทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิในการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าว 

  • เงินเยียวยา "ม.33 เรารักกัน" เข้าวันไหน? 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึง การดําเนินงานโครงการ ม33 เรารักกัน ว่า ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 สามารถลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com  ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มี.ค.2564 เวลา 06.00-23.00 น. ในแต่ละวัน และขอย้ำให้กดยืนยันตัวตนผ่าน Application “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 โดยจะได้รับวงเงินผ่าน "เป๋าตัง" ในวันที่ 22 , 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้ Application “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564

161386660895

161386660841

  • หากลงทะเบียน "ไม่ผ่าน" สามารถขอ "ทบทวนสิทธิ" ได้

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้าหลักเกณฑ์ให้ลงทะเบียนโครงการ ม.33เรารักกัน และหากผู้ประกันตนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ผ่านสามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ในวันที่ 15-28 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนใช้ความระมัดระวังในการลงทะเบียน เนื่องจากอาจมี มิจฉาชีพ ทําเว็บไซต์ปลอม หลอกให้ผู้ประกันตนกรอกข้อมูล เลขบัตรประจําตัวประชาชน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ด้วยความห่วงใยจากสํานักงานประกันสังคม

-----------------------------

ที่มา :  กระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมกระทรวงการคลัง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง