เทรนด์ดิจิทัลเฮลธ์มาแรงในเอเชีย

เทรนด์ดิจิทัลเฮลธ์มาแรงในเอเชีย
15 กุมภาพันธ์ 2564
1,169

ทวีปเอเชีย พบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ทำแบบสอบถาม (54%) เชื่อว่าสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ 22%

    บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย (พรูเด็นเชียล) ได้เผยผลการศึกษาหัวข้อ “The Pulse of Asia – The Health of Asia Barometer” จัดทำโดยThe Economist Intelligence Unit (EIU) หน่วยงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ“The Economist”โดยเป็นงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลเฮลธ์

    โดยสำรวจประชากรวัยบรรลุนิติภาวะจำนวน 5,000 รายในตลาดเป้าหมาย 13 แห่งทั่วทั้งทวีปเอเชีย พบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ทำแบบสอบถาม(54%) เชื่อว่าสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ 22% เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายและฟิตเนส

     อย่างไรก็ตาม 81% ของผู้ทำแบบสำรวจ ระบุว่าเทคโนโลยีได้ช่วยทำให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพดียิ่งขึ้น และ60 %เชื่อว่าเทคโนโลยียังช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้  71 %ของผู้ทำแบบสอบถามระบุว่าจะให้ความไว้วางใจกับเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

    ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า 88 %ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย ได้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเฮลธ์เข้ามาช่วยเหลือในการดูแลจัดการสุขภาพส่วนตัว รวมไปถึงอุปกรณ์วัดความดันเลือด สมาร์ทวอทช์ อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ผลสำรวจนี้แสดงนัยว่าประชากรชาวไทยมีความตระหนักด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง