ศาลสั่ง'เรืองไกร' แก้คำร้องวินิจฉัยร่างรธน.ภายใน15วัน

ศาลสั่ง'เรืองไกร' แก้คำร้องวินิจฉัยร่างรธน.ภายใน15วัน
3 กุมภาพันธ์ 2564
193

ศาลสั่ง"เรืองไกร" แก้คำร้องวินิจฉัยร่างรธน.ภายใน15วัน พร้อมเลื่อนพิจารณาคำร้อง"ณฐพร"

จากกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 ญัตติ ที่รัฐสภาลงมติรับหลักการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่มีการทำประชามติก่อนนั้น จะขัดกับคำวินิจฉัยที่ 18-22/2555 หรือไม่ 

ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้นายเรืองไกร แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาของศาล  เนื่องจากศาลเห็นว่าคำร้องของนายเรืองไกร ไม่ได้ระบุชื่อผู้ร้องที่ชัดเจน จึงเป็นคำร้องที่มีรายการไม่ครบถ้วน ให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

นอกจากนี้ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญยังได้เลื่อนพิจารณาคำร้องของนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 49 กรณีที่การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่านในสภาฯพร้อมคณะ และนายวิรัช รัตนเศรษฐ และคณะ เป็นการทำลายหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรัฐสภา หรือขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 49 มาตรา 255 และมาตรา 256 ประกอบมาตรา 5 เป็นการใช้สิทธิ

และเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีการกระทำเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมขอให้ยกเลิกการกระทำดังกล่าว 

โดยศาลเห็นว่าคำร้องของนายณฐพร มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับเรื่องที่นายเรืองไกร ยื่นร้อง เพื่อประโยชน์ของการพิจารณาจึงให้เลื่อนการพิจารณาคำร้องดังกล่าวไปก่อน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง