ทั่วไป

'ผู้ถือหุ้นดาราเทวี' ร้องศาลสั่ง2กรรมการชดใช้72ล้าน เผยพิรุธโอนเงินนิติบุคคล-พนักงาน

'ผู้ถือหุ้นดาราเทวี' ร้องศาลสั่ง2กรรมการชดใช้72ล้าน พบพิรุธโอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคล-พนักงาน ทั้งที่ถูกอายัดบัญชี

ความคืบหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ผู้ให้บริการโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ยื่นคำร้องต่อสรรพากรเพื่อตรวจสอบ ผู้บริหารกรณีการโยกเงินรายได้ เข้าบริษัทยุติกิจการ

ล่าสุดนายจำปา โพธินาม ผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด  ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงเชียงใหม่ เพื่อสั่งให้นายทวิช เตชะนาวากุล และนายหาญ เชี่ยวชาญ กรรมการ ผู้มีอำนาจของบริษัทโรงแรมดาราเทวีจำกัด ให้ชดใช้เงินประมาณกว่า 72 ล้านบาท คืนให้แก่บริษัท เนื่องจากการที่กรรมการผู้มีอำนาจสองคนได้ร่วมกันโอนเงินรายได้จากบัตรเครดิต จากลูกหนี้ และเงินมัดจำที่ได้รับจากลูกค้าของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ไปยังบัญชีของบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นนิติบุคคลอื่น และบางส่วนโอนไปยังบัญชีที่มีชื่อพนักงานของตนเองเป็นเจ้าของ ในระหว่างที่บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้ถูกเจ้าหนี้อายัดบัญชี 

ซึ่งจากการตรวจสอบทราบว่าบริษัทที่รับโอนเงินรายได้ไปนั้นแจ้งขอหยุดการประกอบกิจการไปตั้งแต่ปี 2558 และไม่มีพนักงานแม้แต่คนเดียว ซึ่งการโอนเงินรายได้ของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ไปยังบุคคลอื่นดังกล่าวเป็นผลให้กิจการโรงแรมไม่มีรายได้และไม่สามารถตรวจสอบทางการเงินได้ว่าได้มีการนำเงินไปใช้จ่ายในกิจการใดหรือไม่เท่าใด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นโจทก์ฟ้องได้เคยทวงถามให้กรรมการทั้งสองคนดังกล่าวชี้แจง แต่กลับเพิกเฉย ซึ่งการกระทำการดังกล่าวทำให้บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้รับความเสียหาย 

กรณีที่เกิดขึ้นกรรมการทั้งสองคนก็คงไม่ฟ้องตนเองเป็นคดีให้นำเงินคืนแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นจึงได้ฟ้องเป็นคดีเรียกเงินแทนบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ในการโอนเงินไปยังบัญชีที่มีชื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ มีข้อเท็จจริงอีกว่ามีกรรมการบางคนไม่เห็นด้วย จึงได้มีการขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และแจ้งรายงานความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) ถึงปัญหาการเพิกเฉยต่อการทำหน้าที่ของกรรมการทั้งสองที่ตกเป็นจำเลยได้นำไปสู่ปัญหาคดีความเรื่องโกงเจ้าหนี้หลายสิบคดี