เศรษฐกิจ

พาณิชย์จับตารัฐประหารเมียนมากระทบการค้าไทย

“จุรินทร์”สั่งการติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานเอกชนรับมือ ด้านกรมการค้าต่างประเทศ เผย ยังไม่กระทบการค้าชายแดน  

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้สั่งการเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ที่เมียนมาทั้งนี้ได้กำชับให้ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำประเทศพม่าติดตาม ใกล้ชิดโดยเฉพาะการค้า และด่านชายแดน และให้กรมการค้าต่างประเทศซึ่งดูเรื่องภาพรวมการค้าชายแดน ติดตามสถานการณ์พร้อมรายงานอย่างต่อเนื่อง   รวมถึงให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมหาช่องทางสื่อสารสำรองหากโดนตัดช่องทางสื่อสาร และเบื้องต้นให้ทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประสานกับภาคเอกชนหากมีประเด็นที่ต้องแก้ไข และภาคเอกชนด้านชายแดนพม่าก็รับมือเรื่องนี้อยู่เช่นกัน

    161217294041           

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  กล่าวว่า   จากการตรวจสอบการเปิดด่านชายแดนล่าสุด พบว่า  ปัจจุบันเมียนมากับไทย มีด่านการค้ารวม 21 จุด เปิดให้บริการอยู่ 3 จุด คือ ที่แม่สาย แม่สอด และระนอง  เนื่องจากหลายด่านที่ไม่เปิดเพราะผลกระทบจากโควิด โดยในช่วงเช้าด่านที่แม่สายปิด แต่ต่อมาก็เปิดให้ขนส่งสินค้าได้ ส่วนที่แม่สอดและระนอง ยังเปิดให้มีการขนส่งสินค้าเป็นปกติ  และจากการประสานงานกับทูตพาณิชย์ในเมียนมา สถานการณ์การนำเข้าส่งออก และกิจกรรมเศรษฐกิจภายในเมียนมายังเป็นปกติ ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า ยังเปิดขายได้แต่จะปิดเร็ว แต่ชาวเมียนมาก็เข้ามาซื้อสินค้าจำนวนมาก ธนาคารปิดทำการ และบางพื้นที่มีการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามคงต้องประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน

              

  161217297825

สำหรับไทย-เมียนมา มีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกันในปี 2563 รวม 1.64 แสนล้านบาท เป็นการส่งออก 8.7 หมื่นล้านบาท นำเข้า 7.7 หมื่นล้าน มีสัดส่วน 21% ของการค้าชายแดน โดยด่านแม่สาย มีมูลค่าการค้า 1.2 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 35 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 1.1 หมื่นล้านบาท นำเข้า 1.4 พันล้านบาท  ด่านแม่สอด มูลค่า 7.4 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 200 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 6.3 หมื่นล้านบาท นำเข้า 1 หมื่นล้านบาท และด่านระนอง มูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 47 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 1.1 หมื่นล้านบาท นำเข้า 5.8 พันล้านบาท