ลงทะเบียน 'เราชนะ' ผ่าน www.เราชนะ.com ไม่ต้องรีบ! สมัครได้ ไม่จำกัดจำนวน

ลงทะเบียน 'เราชนะ' ผ่าน www.เราชนะ.com ไม่ต้องรีบ! สมัครได้ ไม่จำกัดจำนวน

ไม่ต้องรีบ! มาตรการ "เราชนะ" ลงทะเบียน" ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เปิดรับเรื่อยๆ ไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึง 12 ก.พ.2564

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2564 เป็นวันแรก และเปิดให้ลงทะเบียนยาวไปจนถึงวันที่ 12 ก.พ.2564 โดยกลุ่มที่จะต้อง ลงทะเบียนเราชนะ มีทั้งหมด 2 กลุ่มหลักๆ คือ

- กลุ่มผู้ที่ได้สิทธิมาตรการ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน แต่ไม่ได้ยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ภายในวันที่ 27 ม.ค.2564

- กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิจากมาตรการใดๆ เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร และอื่นๆ ซึ่งไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลแอพฯ เป่าตัง มาก่อน 

ทั้งสองกลุ่มนี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

ทั้งนี้สำหรับการ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ.2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. หลังจากนั้นระบบจะรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์รายละเอียดคุณสมบัติทั้งหมด 5 ข้อหลักๆ ดังนี้

1.ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

161189990178

ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะ สามารถเข้าไป ตรวจสอบสิทธิ ได้ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

และกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะใน "งวดแรก" 18 ก.พ.2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เป็นเงิน 2,000 บาท ซึ่งเป็นการตกเบิกให้กับสัปดาห์แรก 1,000 บาท รวมเป็น 2,000 บาท

และในงวดต่อไปจะ ได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท ตามมาตรการช่วยเหลือที่รัฐกำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในสัปดาห์ เนื่องจากรัฐจะสมทบจำนวนเงินที่เหลือให้ใช้ได้ถึง 31 พ.ค.2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) และ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144