‘เราชนะ’ เปิดวิธีลงทะเบียน ใครไม่มี 'สมาร์ทโฟน' ต้องทำแบบนี้!

‘เราชนะ’ เปิดวิธีลงทะเบียน ใครไม่มี 'สมาร์ทโฟน' ต้องทำแบบนี้!

"เราชนะ" จ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บาท สำหรับคนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และอยากได้สิทธิ แต่ไม่มี "สมาร์ทโฟน" จะต้องลงทะเบียนอย่างไร? เช็คได้ที่นี่

โครงการ "เราชนะ" เป็นหนึ่งในมาตรการ "เยียวยาโควิด" จากรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยการจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ..-มี.. 2564 รวมเป็นเงินเยียวยาทั้งหมด 7,000 บาท 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนเราชนะ ในเฟสบุ๊คส่วนตัว สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ว่า 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161156771843

  • ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้ “เราชนะ” ได้ 

สุพัฒนพงษ์ ระบุยืนยันต่ออีกว่า ทางกระทรวงพลังงานคิดละเอียดทุกเรื่องเพื่อไม่ให้คนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือตกหล่นไป เราได้วางรูปแบบไว้แล้วว่าแม้จะไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้ “เราชนะ” ได้ 

ทั้งนี้เมื่อดูจากผลสำรวจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน .. 2562 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ว่าประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 56.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 89.6 ของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 96.4

สำหรับประเด็นนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคน ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ แต่จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรโดยตรง

คนที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและไม่มีสมาร์ทโฟน เราก็ได้ประสานงานกับธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนได้ ซึ่งได้รับการยืนยันมาแล้วว่าทำได้

สรุปได้ว่า หากใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารของรัฐ ซึ่งจะต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง เร็วๆ นี้

ทั้งนี้โครงการ "เราชนะ" มีผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ และไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยมีการดึงเอาฐานข้อมูลเดิมมาใช้สำหรับการรับสิทธิเราชนะ

161156758922

  • กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

1. กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้แก่ 

1.1 กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือนจะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท ต่อเดือน

1.2 กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน (ที่มีรายได้ระหว่าง 30.000 - 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือนจะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท ต่อเดือน 

ทั้งนี้จะได้รับเงินติดต่อกัน 2 เดือน : โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

2. กลุ่มคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล จำนวน 1,736,197 คน คนละ 3,500 บาท เดือน

ซึ่งต้องคัดกรองคุณสมบัติ ดังนี้

  • ไม่เป็นราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
  • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
  • มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ( วันที่ 31 ..2562)
  • มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

เมื่อกรองคุณสมบัติผ่านแล้ว จะได้รับข้อความให้กดรับสิทธิ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

------------------------

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ไทยคู่ฟ้า , สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์