'OR' ยังไม่ต้องรีบซื้อ! แบงก์แจงจองซื้อ 'หุ้น' ได้ถึงเที่ยงวันที่ 2 ก.พ. ยันยอดไม่มีเต็ม

'OR' ยังไม่ต้องรีบซื้อ! แบงก์แจงจองซื้อ 'หุ้น' ได้ถึงเที่ยงวันที่ 2 ก.พ. ยันยอดไม่มีเต็ม
24 มกราคม 2564
10,593

แบงก์แจง ไม่ต้องรีบซื้อ "OR" ชี้ยอดจอง "หุ้น" ไม่มีเต็ม สามารถซื้อได้ถึงเที่ยงของวันที่ 2 ก.พ. แล้วค่อยจัดสรรหุ้น

วันนี้ (24 ม.ค.) ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ล่าสุดระบบ ธนาคารทั้ง ธนาคารติดขัดชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถทำธุรรมในการซื้อขายหุ้นบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ "OR" (โออาร์) ที่เปิด "ขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก วันนี้ตั้งแต่9.00.

โดยล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ชี้แจงว่า นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเข้ามาจองซื้อหุ้น OR วันนี้วันแรก เพราะนักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 12.00 . ของวันที่.. เนื่องจากการจองซื้อหุ้น ยอดการซื้อจะไม่มีเต็ม จองได้เท่าที่ต้องการ แล้วรอจัดสรรเมื่อครบเวลาทำกำหนด ตามขั้นตอนที่ระบุก่อนหน้านี้

161145722254     

    ขั้นตอนการจัดสรรหุ้น OR กำหนด ราคาที่เสนอขาย 16.00–18.00 บาทต่อหุ้น โดยในครั้งนี้มีการเปิดให้กลุ่มรายย่อย หรือ "ประชาชนทั่วไป" เริ่ม "จองซื้อหุ้น" ได้ในเวลา 09.00 . วันที่ 24 .. 64 และ "ผู้ถือหุ้น PTT" เริ่มจองซื้อได้ในเวลา 09.00 . วันที่ 25 .. 64

     ซึ่งครั้งนี้ คือการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าซื้อในจำนวน 300 หุ้น โดยจัดสรรด้วยวิธี "Small Lot First" เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึง แม้ไม่มีพอร์ตหุ้น

      โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 18 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อ 18 บาท  หากไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นระบบจะทำการคืนเงิน อย่างช้าที่สุดภายในวันที่17 .. 2564 (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 22 .. 2564 (กรณีรับเป็นเช็ค)

สำหรับการสรรจัดหุ้น OR รอบแรก จัดสรรให้จำนวน 300 หุ้นต่อ 1 คน และไล่เรียงไปเรื่อยๆ คนครบจำนวนผู้ที่จองซื้อ 

รอบที่และรอบถัดๆ ไป ทุกคนจะได้จัดสรรให้จำนวนรอบละ 100 หุ้นต่อ 1 คน

หากจำนวนหุ้นเหลือไม่เพียงพอในการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อได้ครบทุกคน จะนำจำนวนหุ้นที่เหลือมาจัดสรรใน รอบสุดท้าย แบบ "Random" (สุ่ม) ซึ่งเป็นการสุ่มโดยโปรแกรม ซึ่งในครั้งนี้จะมีทั้งผู้ที่ได้หุ้นและไม่ได้หุ้น ดังตัวอย่างการจัดสรรหุ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง