คาด "วุฒิสภา" นัดโหวต "7กสทช." ก่อนปิดสมัยประชุม กุมภาพันธ์​นี้

คาด
22 มกราคม 2564
157

เลขาธิการวุฒิสภา แจงขั้นตอนทางกฎหมาย การเลือก-เห็นชอบ กรรมการกสทช. ชุดใหม่ คาดส.ว.โหวตให้เสร็จทันปิดสมัยประชุมนี้

       นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ ต่อประเด็นที่คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มีนายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็น กสทช. ทั้ง 7 ด้าน จำนวน 14 คนแล้วเสร็จ ว่า  ในวันที่ 26 มกราคม นี้ ทางกรรมการสรรหาจะต้องพิจารณาบัญชีและรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 14 คนอีกครั้ง ก่อนจะพิจารณาส่งบัญชีและรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้กับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พิจารณา ทั้งนี้ในส่วนของวุฒิสภา ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 30  วันนับจากที่ได้รับบัญชีของผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 
        นายนัฑ กล่าวด้วยว่าตามขั้นตอนของวุฒิสภาที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรใด จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ความประพฤติ ก่อนที่สมาชิกวุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบ ขณะที่การลงคะแนนเห็นชอบนั้นจะถือเสียงข้างมากของที่ประชุมเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นคาดว่าวุฒิสภาจะลงมติให้ความเห็นชอบกรรมการกสทช.​แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมสามัญ นี้ ที่จะครบกำหนดปิดสมัยประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์

     “ผมยังไม่ทราบว่าประธานวุฒิสภาจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระเมื่อใด หรือต้องตั้งกรรมาธิการตรวจสอบประวัติหรือไม่ แต่หากต้องตรวจสอบประวัติ ต้องทำภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพราะต้องเผื่อเวลาให้วุฒิสภาลงมติ ภายใน 30 วันตามที่กฎหมายกำหนดด้วย  แต่ในเบื้องต้นคาดว่า การลงมติให้ความเห็นชอบ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกสทช.​จะแล้วเสร็จก่อนปิดสมัยประชุมนี้” นายนัฑ กล่าว
       ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่วุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบ กรรมการกสทช. ตามกฎหมายเก่าจะมีปัญหาภายหลังจากที่มี กฎหมายกสทช. ฉบับใหม่ใช่บังคับหรือไม่ เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า ในกรรมการเคยยกประเด็นดังกล่าวหารือเช่นเดียวกัน และได้ข้อสรุปว่า เมื่อกฎหมายให้อำนาจและหน้าที่สรรหา ต้องดำเนินการไปตามกรอบกฎหมาย ส่วนกฎหมายกสทช.​ที่อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ ของวุฒิสภานั้น เป็นเรื่องอนาคต ส่วนกรณีที่ร่างพ.ร.บ.กสทช. ที่คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายหลังจากที่ได้ กสทช.​ชุดใหม่นั้น เป็นเรื่องที่กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพ.ร.บ.กสทช. ต้องพิจารณา ออกบทเฉพาะกาลรองรับ
         เมื่อถามว่ากรณีการสรรหาบุคคลเป็นกสทช. นั้นหากมีการฟ้องร้องจะทำให้การพิจารณาสะดุดหรือไม่ นายนัฑ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าจะมีการฟ้องร้องใดๆ หรือไม่ แต่ตามกฎหมายระบุว่าการให้ความเห็นชอบจะไม่สะดุด เพราะมีเหตุแห่งการฟ้องร้องทางกฎหมาย.
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง