‘เกษตรกร’ รับเยียวยา ‘เราชนะ’ 7,000 บาท คลังเคลียร์! ต้องลงทะเบียนหรือไม่!?

 ‘เกษตรกร’ รับเยียวยา ‘เราชนะ’ 7,000 บาท  คลังเคลียร์! ต้องลงทะเบียนหรือไม่!?
20 มกราคม 2564
52,294

คลังแจงเงื่อนไข “เกษตรกร” รับเยียวยา “เราชนะ” 7,000 บาท ต้องไม่เป็นผู้ที่มีฐานะ และเกษตรกรบางกลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่าน www.เราชนะ.com

ความคืบหน้า มาตรการ "เราชนะ" จ่ายเงินเยียวยาโควิดรอบ2 เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท ที่ยังมีคำถามกันมากเกี่ยวกับกลุ่ม "เกษตรกร" นั้น

ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กรณีมีข้อสงสัยว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือนหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่า เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น จึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา และต้องมาทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านwww.เราชนะ.com

ยกเว้นเกษตรกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลเดิมของรัฐ เช่น เป็นผู้ถือบัตรคนจน อยู่ในโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน โดยเงินจะโอนเข้าระบบที่มีอยู่เดิมเมื่อถึงกำหนด

สาเหตุที่เราต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐดังกล่าวมาลงทะเบียนในครั้งนี้ ทั้งที่การเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมา เกษตรกรไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน โดยจะให้ใช้ฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เนื่องจาก ฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯนั้น จะเป็นฐานข้อมูลครัวเรือน ไม่ใช่รายบุคคล ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงต้องการให้มีการอัพเดทข้อมูลรายตัวเกษตรกร เพื่อให้สามารถเยียวยาเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม จึงขอให้มีการลงทะเบียนอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดด้วย เช่น ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท หรือ มีรายได้ถึง 3 แสนบาทต่อปี ซึ่งจะถือว่า เป็นเกษตรกรที่เป็นคนมีฐานะ ดังนั้น แม้ว่า เกษตรกรที่มีรายได้ดังกล่าวมาลงทะเบียน แต่ระบบจะมีการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตัดสิทธิ

รักษาการผอ.สศค.กล่าวด้วยว่า จริงๆแล้ว รัฐบาลเปิดโครงการนี้ เพื่อเยียวยาประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพอิสระ แต่ก็อยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีฐานะ ซึ่งเรากำหนดว่า จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท หรือมีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เม็ดเงินเยียวยาเข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง