'เราชนะ' เปิดไทม์ไลน์ กลุ่มไหนรับ 7,000 บาท โอนเข้าวันไหนบ้าง?

'เราชนะ' เปิดไทม์ไลน์ กลุ่มไหนรับ 7,000 บาท โอนเข้าวันไหนบ้าง?

"เราชนะ" สรุปล่าสุด เปิดไทม์ไลน์ และ วิธีการรับเงินและการใช้เงิน "เราชนะ" ของทุกกลุ่มที่ได้รับสิทธิ เช็คที่นี่

อัพเดทล่าสุด (19 ม.ค.) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี นำทีมเศรษฐกิจแถลงมาตรการเยียวยาโควิด-19 และคณะโฆษกรัฐบาลแถลงผลการประชุม ครม. ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยมาตรการเราชนะ จะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่ากำหนด 5 แสนบาท รวม 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

โดยสรุปมาตรการ “เราชนะ” วิธีการรับเงินและการใช้เงิน แยกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  

1) กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินอัตโนมัติ 

- เริ่มโอนเงินงวดแรก 5 ก.พ.
- งวดต่อไป ได้รับทุกวันศุกร์ ที่ 12 ก.พ. , 19 ก.พ. , 26 ก.พ. /  5 มี.ค. ,  12 มี.ค. ,  19 มี.ค. ,  26  มี.ค.

รายละเอียดแบ่งเป็น

1.1) กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 

ได้รับเงินอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน + ได้วงเงินเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์  = 2,700 บาท/คน/เดือน 

รวมตลอดระยะเวลาโครงการ =  5,400 บาท

1.2) กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ได้รับอยู่แล้ว 700/เดือน + ได้วงเงินเพิ่มอีก700 บาท/สัปดาห์  = 2,800 บาท/คน/เดือน 

รวมตลอดระยะเวลาโครงการ =  5,600 บาท

2) กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลโครงการ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" แล้ว

จะต้องให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้  วิธีการคือ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ หากผ่านเกณฑ์คัดกรองจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน "เป๋าตัง" ให้กดยืนยันสิทธิ และจะได้รับวงเงินโอนสัปดาห์ละ 1,000 บาท

5 ก.พ.64 : ตรวจสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com วันที่ 5 ก.พ. 64 

18 ก.พ.64 : กดยืนยันสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" และได้รับวงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิกจากสัปดาห์แรกอีก 1,000 บาท)

ทุกวันพฤหัสบดี ถึง 18 มี.ค. 64 : ได้รับโอนวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท (25 ก.พ. , 4 มี.ค. , 11 มี.ค. , 18 มี.ค.)

ซึ่งต้องคัดกรองคุณสมบัติ ดังนี้

  • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
  • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
  • มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)
  • มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :   รู้ก่อนใช้ 'เราชนะ' 7,000 บาท ใช้จ่าย ต่างจาก 'คนละครึ่ง' อย่างไร?

161104902018

3) ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ

29 ม.ค.64 :  เปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค. -12 ก.พ. 64 เวลา 06.00 - 23.00 น.

8 ก.พ.64  : ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com 

18 ก.พ.64 : ได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิกจากสัปดาห์แรกอีก 1,000 บาท)

ทุกวันพฤหัสบดี ถึง 18 มี.ค. 64 : ได้รับโอนวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท (25 ก.พ. , 4 มี.ค. , 11 มี.ค. , 18 มี.ค.)

161130334523

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ไทยคู่ฟ้า