การลดขยะในธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต

การลดขยะในธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต
19 มกราคม 2564 | โดย รศ.ดร. สถาพร โอภาสานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
252

แม้ว่าโลจิสติกส์ย้อนกลับจะมีบทบาทสำคัญทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำโลจิสติกส์ย้อนกลับที่ดีที่สุดคือ การลดความจำเป็นในการที่จะต้องทำโลจิสติส์ย้อนกลับนั่นเอง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: