ดัชนี้ชี้คนไทย เปิดใจรับดิจิทัล

ดัชนี้ชี้คนไทย เปิดใจรับดิจิทัล
7 มกราคม 2564
493

บัณฑิตวิทยาลัยเฟลตเชอร์ มหาวิทยาลัยทัฟส์ และมาสเตอร์การ์ด ร่วมจัดทำ “ดัชนีความพร้อมทางดิจิทัล” (Digital Intelligence Index)

เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางดิจิทัล และการขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชากรทุกระดับ โดยอ้างอิงจาก 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1.วิวัฒนาการด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล และ 2.ความเชื่อมั่นด้านดิจิทัล เป็นตัวชี้วัดทักษะและสามารถเข้าถึงเครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม

ผลการศึกษาชี้ว่า สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้และไต้หวัน เป็นประเทศที่มีพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 ที่แม้จะมีการล็อกดาวน์ทั่วโลก แต่เกาหลีใต้และไต้หวันกลับมีอัตราการเติบโตสูงกว่าอัตราที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุไว้ เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันศึกษาเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างผลิตภัณฑ์ทางดิจิทัลสู่ตลาดจำนวนมาก

ดัชนียังพบอีกว่าจีน อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซียและไทย เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดเปิดรับเทคโนโลยี ทำให้เกิดโอกาสในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ดึงดูดนักลงทุนอย่างมาก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: