บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่ม 500 บาท 3 เดือน รอลงทะเบียนใหม่ต้นปีนี้

บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่ม 500 บาท 3 เดือน รอลงทะเบียนใหม่ต้นปีนี้
4 มกราคม 2564
82,065

ติดตาม บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่ม 500 บาท 3 เดือน รอลงทะเบียนใหม่ต้นปีนี้

กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ซึ่งรัฐบาลได้เติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 14 ล้านคน เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 64 เริ่มจ่าย 1 ม.ค. 2564

ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้ผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่จะโอนเงินจะตรงกับวันที่ 1 ของแต่ละเดือน ผู้ที่ได้เดือนละ 300 บาท ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 800 บาท/เดือน ส่วนผู้ที่ได้รับเดือนละ 200 บาท ก็จะได้เพิ่มเป็น 700 บาท/เดือน

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400

ส่วน การลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ ช่วงต้นปี 2564 คาดว่า กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียน กำลังพิจารณาเงื่อนไข ที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้ สวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม ส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น อยู่ในขั้นพิจารณารายละเอียด มีมาตรการประตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวที่น่าสนใจ : 

160972432295

เงื่อนไขลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
4. รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
5. ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 14 ล้านคน ในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดูแทนได้

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเป็นประจำทุกเดือนนั้น คือ วงเงินสำหรับชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ซึ่งตามปกติแล้วได้รับคนละ 200-300 บาทต่อเดือน ขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแง่ของรายได้ แต่สำหรับในเดือนธันวาคม 2563 นี้ ยังอยู่ในระยะเวลาของมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงทำให้ผู้ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ 500 บาท ทำให้ผู้ที่เคยได้รับ 200 บาท จะได้เพิ่มเป็น 700 บาท และผู้ที่เคยได้รับ 300 บาท ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 800 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง