เศรษฐกิจ

ผู้ส่งออกข้าวไทยรับปีนี้ส่งออกได้ 5.7-5.8 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผย 11 เดือน ส่งออกข้าว 5,244,557 ตัน มูลค่า  3,418.8 ล้านดอลลาร์ คาดเดือนธ.ค.ส่งออก 600,000 ตัน  ทั้งปีส่งออกรวม 5.7-5.8 ล้านตัน ไม่ถึงเป้าที่วางไว้ 6.5 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงรายงานสถานการณ์การส่งออกข้าวไทย  การส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.) ว่า  มีปริมาณ 5,244,557 ตัน มูลค่า  3,418.8 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณส่งออกลดลง 26.3% และมูลค่าลดลง 12.1% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 7,119,158 ตัน มูลค่า 3,898.6 ล้านดอลลาร์

โดยในเดือนพ.ย. มีปริมาณ 721,779 ตัน เพิ่มขึ้น62%   มูลค่า 13,072 ล้านเพิ่มขึ้น  53% เมื่อเทียบกับเดือนต.ค. 2563 ที่ส่งออกปริมาณ 445,144 ตัน มูลค่า 8,561 ล้านบาท เนื่องจากประเทศ ผู้นำเข้าได้นำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับเทศกาลปลายปีนี้และต้นปีหน้า ส่งผลให้การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 255,779 ตัน เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น บราซิล เบนิน จีน โมซัมบิก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แองโกล่า เป็นต้น

160932185291

ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งปริมาณ 249,425 ตัน เพิ่มขึ้39% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดประจำ ในแถบแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 124,245 ตัน เพิ่มขึ้น 74% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดประจำ เช่น สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง แคนาดา เป็นต้น

สมาคมฯคาดว่าในเดือนธ.ค. ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 ตัน ซึ่งจะทำให้ในปีนี้ไทยส่งออกข้าวได้ประมาณ 5.7-5.8 ล้านตัน เนื่องจากในช่วงนี้ประเทศผู้นำเข้าในแถบแอฟริกาได้นำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่ง ขณะที่ตลาดประจำที่นิยมบริภาคข้าวฤดูใหม่โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิยังคงนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลง

อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวในช่วงนี้อาจจะมีปริมาณไม่มากเหมือนช่วงเวลาปกติ เนื่องจากผู้ส่งออกประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ประกอบกับค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้การส่งมอบสินค้าต้องล่าช้ากว่ากำหนดและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

  160932178645

สำหรับราคาข้าวของไทยในช่วงนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่ง ขณะที่ข้าวหอมมะลิค่อนข้างทรงตัว ท่ามกลางภาวะค่าเงินบาทที่ยังอยู่ในทิศทางแข็งค่า ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวไทยห่างจากอินเดียประมาณ 150 ดอลลาร์ต่อตัน โดยเมื่อวันที่23 ธ.ค. 2563 สมาคมฯประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 529 ดอลลาร์ฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 498-502, 368-372 และ 410-414 ดอลลาร์ต่อตัน ตามลำดับ

ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ตั้งเป้าการส่งออกปี 63  ไว้ที่  6.5 ล้านตัน หรือมูลค่าประมาณ 4,200 ล้านดอลลาร์  แต่ปีนี้ส่งออกได้เพียง5.7-5.8 ล้านตัน ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้