เฮ! ครม.ไฟเขียว เพิ่ม 'วันตรุษจีน' 12 ก.พ.64 เป็น 'วันหยุดราชการ' กรณีพิเศษ

ครม.เคาะวันหยุด เพิ่ม "วันตรุษจีน" 12 ก.พ.64 รวมถึงเพิ่มวันหยุดช่วงสงกรานต์ 12 เม.ย., ชดเชยวันเข้าพรรษา 27 ก.ค. และวันมหิดล 24 ก.ย. เป็น "วันหยุดราชการกรณีพิเศษ" รวมปี 2564 มีวันหยุดรวม 24 วัน พร้อมกำหนดวันหยุดแต่ละภาคเพิ่มการหมุนเวียนเงินเศรษฐกิจ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (29 ธ.ค.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดประจำปี 2564 รวมถึงเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 ตามที่คณะทำงานศึกษาและกำหนดวันหยุดฯปี 2564 ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยรวมวันหยุดทั้งสิ้น 24 วัน

โดยมีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 

- วันที่ 12 ก.พ.2564 : วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศให้วันหยุดตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ
- วันที่ 12 เม.ย.2564 : วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
- วันที่ 27 ก.ค. 2564 :
วันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา
- วันที่ 24 ก.ย.2564 : วันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันมหิดล 

นอกจากนั้นยังมีการกำหนดวันหยุดประจำภาคต่างๆ เช่น วันหยุดราชการประจำภาคเหนือได้แก่ ประเพณีไหว้พระธาตุ วันที่ 26 มี.ค.2564 วันหยุดราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่งานเทศกาลบุญบั้งไฟ ในวันที่ 10 พ.ค.2564 วันหยุดราชการภาคใต้กำหนดให้หยุดในวันที่ 6 ต.ค.2564 โดยเป็นวันหยุดในพิธีสารทเดือน 10 

160922431812

ทั้งนี้ในการประชุม ครม.ได้รับทราบว่าการกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมจะทำให้เศรษฐกิจมีการใช้เงินหมุนเวียนมากขึ้นของประชาชน ที่เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีให้ดูเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 และส่วนในเรื่องของการกำหนดวันหยุดของเอกชนและสถานบันการเงินให้เห็นไปตามดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน