มท.สั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัด เข้มสกัดกั้นโควิด-19 ช่วงปีใหม่

มท.สั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัด เข้มสกัดกั้นโควิด-19 ช่วงปีใหม่
22 ธันวาคม 2563
545

มท.สั่งการด่วนถึง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เข้มสกัดกั้นโควิด-19 ช่วงปีใหม่ พร้อมส่งรายงาน ศบค.มท. ก่อน 15.00น. พรุ่งนี้ (23 ธ.ค.63)

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด  

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "โควิด-19" กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 งานประเพณี หรือกิจกรรมอื่นวดที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก / แออัด ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในห้วงปลายเดือนธันวาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 จึงขอให้จังหวัดดำเนินการสำรวจแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าว และกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานที่กำหนด ส่งให้ ศบค.มท. ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. 

160862618482

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง