“ฝ่ายค้าน”เมินร่วมคกก.สมานฉันท์-อ้างรัฐไม่หยุดจับกุมผู้เห็นต่าง

“ฝ่ายค้าน”เมินร่วมคกก.สมานฉันท์-อ้างรัฐไม่หยุดจับกุมผู้เห็นต่าง

“ฝ่ายค้าน”เมินร่วมคกก.สมานฉันท์-อ้างรัฐไม่หยุดจับกุมผู้เห็นต่าง ชี้มีแต่สร้างความแตกแยกยิ่งขึ้น

ที่ทำการพรรคเพื่อไทย มีการประชุมของหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยมีหัวหน้าพรรค แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับส่งตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านยังยืนยันมติเดิม ไม่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ จนกว่ารัฐบาลและคู่กรณีความขัดแย้งทั้ง 2 ฝ่ายจะเข้าร่วม รัฐบาลต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดอง ด้วยการยุติการคุกคาม ยุติการจับกุม คุมขังผู้เห็นต่าง ยกเลิกการตั้งข้อหากับผู้ชุมนุม อย่างขาดหลักแห่งความยุติธรรม ซึ่งหากยังไม่ดำเนินการ การปรองดองจะไม่เกิดขึ้น 

นายธวัชชัย ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน เห็นด้วยในการสร้างความสมานฉันท์ แต่ต้องเข้าใจว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกิดจากการรัฐประหาร ระบอบการเมืองที่นับวันยิ่งถอยห่างจากประชาธิปไตย การปฏิบัติข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเกลียดชัง มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงและการใช้อำนาจผ่านกระบวนการกฎหมายที่ใช้ปราบปรามผู้ที่แสดงออกทางการเมือง 

ดังนั้นต้องแก้ที่รากเหง้าของปัญหา การจะสร้างความปรองดองได้ต้องยุติการดำเนินคดีทางการเมือง เพราะไม่สามารถนำไปสู่การพูดคุยสร้างความปรองดอง การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องไม่สร้าง ... ขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจอีก และยุติการสนับสนุนระบอบการเมืองที่มาจากรัฐประหาร

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า รัฐบาลต้องแสดงออกอย่างจริงใจ ทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังแก้ไข จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถแก้ไขความขัดแย้ง ต้องแก้ไขอำนาจของ .. และแก้ไขสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งจะเป็นทางออกของปัญหาได้ 

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า รัฐบาลยังไม่มีความจริงใจ ซึ่งดูจากรายชื่อที่รัฐบาลส่งเข้าร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์ ที่ชัดเจนว่าจะเป็นการสร้างความแตกแยกยิ่งขึ้น การส่งตัวแทนของรัฐบาลต้องมีความจริงใจ ไม่ใช่สร้างความแตกแยกมากขึ้น ดังนั้น พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์ เพราะหากเข้าร่วมจะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาล 

นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย กล่าวว่า การสร้างความปรองดองนั้นสามารถทำได้ โดยการเริ่มจากผู้นำ แม้ที่ผ่านมาจะพยายามเข้ามาเพื่อสร้างความปรองดอง แต่ก็ยังไม่เห็นความจริงใจ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ควรเข้ามาร่วมในคณะกรรมการเชื่อจะช่วยสร้างความปรองดองได้ แต่การตั้งกรรมการครั้งนี้ ไม่เกิดประโยชน์ เป็นการยื้อเวลาให้รัฐบาลมากกว่า  

...ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า การที่จะปรองดองได้ต้องเปิดให้ประชาชนทั้งประเทศเข้ามามีส่วนร่วม การตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ครั้งนี้ เป็นการพยายามผลักภาระไปให้ประธานรัฐสภา เพราะที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาเคยแนะทางออกให้นายกรัฐมนตรีแล้ว แต่นายกรัฐมนตรีเพียงรับฟังแต่ไม่ทำตาม