'เงินประกันรายได้เกษตรกร' เช็ค ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีชาวนาวันนี้

'เงินประกันรายได้เกษตรกร' เช็ค ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีชาวนาวันนี้
9 ธันวาคม 2563
762,185

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" เช็ค ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีชาวนาวันนี้ 9 ธ.ค. ครม.อนุมัติงบ 2 หมื่นล้าน

การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล (9 ธ.ค.) ติดตามล่าสุดกรณี "เงินประกันรายได้เกษตรกร" หรือเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 63/64 เนื่องจากชาวนาที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือก แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมแล้วประมาณ 28,000 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกร โดยที่ผ่านมา ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2563 งวดล่าสุดจะจ่ายวันนี้ 9 ธ.ค. 2563 ชาวนาที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึงครัวเรือนละ 40,000 บาทโดยประมาณ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ก่อนหน้านี้ นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้เพิ่มวงเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 63/64 เพิ่มอีก 2.8 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่อนุมัติวงเงินไว้ประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งทำให้ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ 4.56 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส. พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับชาวนา ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. เป็นเงินประมาณ 2.04 หมื่นล้านบาท ให้กับชาวนาประมาณ 2.4 ล้านราย

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนา ได้ที่..

https://chongkho.inbaac.com/ 

ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

160687309094

https://apps.apple.com/th/app/baac-a-mobile/id1199267294

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccpp.baac

...

ใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family

160687337856

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 5)  สำหรับมติที่ประชุม ครั้งที่ 27/2563  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 รอบที่ 1 (งวดที่ 5) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ  ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   ตันละ  12,232.86 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ   11,726.91 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,189.93 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   10,079.73 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   11,213.54 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 5 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                        ตันละ  2,767.14 บาท

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                   ตันละ  2,273.09 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                              ตันละ  810.07 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ตันละ  920.27 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ  786.46 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง