การกระจายสินค้าสีเขียว ในธุรกิจค้าปลีก

การกระจายสินค้าสีเขียว ในธุรกิจค้าปลีก
8 ธันวาคม 2563 | โดย รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
209

ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การกระจายสินค้า (Distribution) มีบทบาทสำคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งทางด้านการสร้างประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน (Cost Efficiency) และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง