เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท เช็ค ธ.ก.ส. โอนให้วันนี้

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท เช็ค ธ.ก.ส. โอนให้วันนี้
1 ธันวาคม 2563
120,880

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 เช็คด่วน ธ.ก.ส. โอนให้วันนี้ สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ววันนี้ (1 ธ.ค. 63) จำนวนกว่า 400,000 ครัวเรือน จ านวนเงินกว่า 1,600 ล้านบาท

ข่าวที่น่าสนใจ :  ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 2563

อัพเดท (7 ธ.ค.) : 'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท' โอนให้แล้ว 3.89 ล้านครัวเรือน ยังไม่ได้ เช็ค ธ.ก.ส. ด่วน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 28,046.82 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน

โดยในวันนี้ (1 ธันวาคม 2563) ธ.ก.ส. ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงแล้วกว่า 400,000 ครัวเรือน เป็นจ านวนเงินกว่า 1,600 ล้านบาท และจะทยอยโอนจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบจ านวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว

สามารถตรวจสอบ ค่ายุ้งฉางและช่วยลดต้นทุนของชาวนา ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง