สภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน ผุด 3 กรรมการร่วมไทย ฟื้นเศรษฐกิจยั่งยืน

สภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน ผุด 3 กรรมการร่วมไทย ฟื้นเศรษฐกิจยั่งยืน
26 พฤศจิกายน 2563
480

“ประยุทธ์” ปลื้ม USABC นักลงทุนสหรัฐฯ พร้อมลงทุนในไทย ชวนขยายธุรกิจเข้าอีอีซีมากขึ้น ด้าน USABC ตั้ง 3 คณะผลักดันความร่วมมือกับไทยในอนาคต

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วานนี้ (25 พ.ย.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือกับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (U.S. - ASEAN Business Council: USABC) ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ (hybrid) โดยมีคณะนักธุรกิจบริษัทสมาชิก USABC จำนวน 28 บริษัท เข้าเยี่ยมคารวะที่กระทรวงการต่างประเทศ และคณะนักธุรกิจบริษัทสมาชิก USABC จำนวน 11 บริษัท เข้าเยี่ยมคารวะผ่านระบบการประชุมทางไกล

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี ) และขอเชิญชวนให้ภาคเอกชนสหรัฐร่วมขยายการลงทุนมายังอีอีซีเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่ผ่านมาบริษัทจากสหรัฐมีการเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีแล้วหลายบริษัท

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกับนักลงทุนสหรัฐว่ารัฐบาลมองไปข้างหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคหลังโควิด-19 ให้ความสำคัญกับแนวคิด “สามใหม่” (Three New) ซึ่งได้นำเสนอในการประชุม ASEAN ที่ผ่านมา เป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ภายใต้วิถีปกติใหม่ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 2. การแสวงหาพลังเศรษฐกิจใหม่โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นจุดแข็งของภูมิภาค และ 3. การสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่ ที่เน้นการเชื่อมโยงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ประชาชนและธุรกิจรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ ทั้งสามด้านจะประสบความสำเร็จได้เมื่อทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

160630262493

นายอเล็กซ์ เฟลด์แมน ประธาน USABC ได้กล่าวชื่นชมการจัดการโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ทำให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนของสหรัฐฯ โดยไทยเป็นตลาดการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย และมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูอาเซียนภายหลังโรคโควิด-19

ทั้งนี้ USABC ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแสวงหาความร่วมมือใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข 2.สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค และ 3.การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สหรัฐ ยินดีร่วมมือกับไทยในการแจกจ่ายวัคซีนอย่างทั่วถึงและราบรื่น พร้อมหวังว่าประเทศไทยจะเปิดเสรีในการเดินทางข้ามพรมแดนมากขึ้นเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว

160630271837

ด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมต่อการลงทุน หากมีการเอื้ออำนวยและส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อการลงทุน ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านการลงทุนอย่างยิ่งในโลก พร้อมกล่าวชื่นชมการรับมือกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของไทย ที่ประสบสำเร็จและได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: