'เราเที่ยวด้วยกัน' ขยายถึง 31 ม.ค.64 ยังเหลือสิทธิอื้อ 'ที่พัก-ตั๋วเครื่องบิน'

'เราเที่ยวด้วยกัน' ขยายถึง 31 ม.ค.64 ยังเหลือสิทธิอื้อ 'ที่พัก-ตั๋วเครื่องบิน'
21 พฤศจิกายน 2563
12,940

มาตรการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ยังเหลือสิทธิอีกจำนวนมาก ทั้งที่พัก 1.5 ล้านสิทธิ และตั๋วเครื่องบิน 1.7 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีการขยายระยะเวลามาตรการไปจนถึง 31 มกราคม 2564

"เราเที่ยวด้วยกัน" อีกหนึ่งมาตรการจากรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เนื่องจากปี 2563 เป็นปีที่หนักหน่วงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ปัจจุบันมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ได้ขยายระยะเวลาโครงการจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หลังจากที่เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียน ขณะที่การเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนรับสิทธิ เริ่มตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 มาตรการเราเที่ยวด้วยกันยังเหลือสิทธิอีกจำนวนมาก แยกเป็นจำนวนสิทธิที่พักเหลือ 1.56 ล้านสิทธิ และสิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 1.74 ล้านสิทธิ ซึ่งผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้

160585903315

บทความที่น่าสนใจ : 

 

ซึ่งสิทธิจากมาตรการนี้ครอบคลุม 3 ส่วน ได้แก่

1. สิทธิส่วนลดค่าที่พัก โรงแรม 

- ในส่วนนี้รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน

- จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน 

- เมื่อจองห้องพักแล้วไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

2. สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

- ในส่วนนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 900 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อเช็คอินโรงแรมสำเร็จ

- จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวันเช็คอิน โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวันเช็คเอาท์

- คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดคูปอง

160585979653

3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

- ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสารต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อผู้โดยสาร 

- ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึงเช็คอินและเช็คเอาท์ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง

- ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกับจังหวัดที่จองโรงแรม 

- วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวันเช็คอินหรือเช็คเอาท์โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 2564

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง