อย่าลืมเช็ค! 'ชาวนา' รอรับเงินเพิ่ม ค่ายุ้งฉางตันละ 1,500 - ช่วยลดต้นทุนไร่ละ 500

อย่าลืมเช็ค! 'ชาวนา' รอรับเงินเพิ่ม ค่ายุ้งฉางตันละ 1,500 - ช่วยลดต้นทุนไร่ละ 500
20 พฤศจิกายน 2563
4,085

ตรวจสอบโครงการประกันรายได้ อย่าลืมเช็ค! "ชาวนา" รอรับเงินเพิ่ม ค่ายุ้งฉางตันละ 1,500 บ. - ช่วยลดต้นทุนไร่ละ 500 บ.

กระแสความสนใจของประชาชน (20 พ.ย.) ติดตามความคืบหน้า โครงการและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวม 51,858 ล้านบาท ตามที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติดำเนินการไปแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการหลัก

อย่างที่ทราบว่า โครงการประกันรายได้ รอบที่ 1 รธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว จำนวน 786,380 ราย เป็นเงิน 8,387 ล้านบาท

ยังคงมีอีก 2 มาตรการ คือ มาตรการคู่ขนานควบคู่กับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 และ มาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64

160584276286

มาตรการคู่ขนานควบคู่กับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 - 29 กุมภาพันธ์2564) โดยนอกจากเกษตรกรจะได้รับสินเชื่อและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้ว เกษตรกรที่มียุ้งฉางจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท กรณีสหกรณ์จะได้รับตันละ 1,000 บาท และสมาชิกจะได้รับตันละ 500 บาท

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ) โดยสหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1

3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 -31 มีนาคม 2564 ให้ผู้ประกอบการเก็บข้าวไว้ระยะเวลา 2 - 6 เดือน และจะได้รับชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 จะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก จะส่งผลให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการชดเชยตามโครงการประกันรายได้

มาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64

จะเริ่มเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาล จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในรอบแรกเบื้องต้น อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ก่อน และในช่วงต่อไปจะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอ ครม. เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไปนั้น

สามารถตรวจสอบ ค่ายุ้งฉางและช่วยลดต้นทุนของชาวนา ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ 

160584261733

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: