สินเชื่อ 'ออมสิน' สำหรับ 'อาชีพอิสระ' 10,000 บาท ยังกู้ได้! เช็ครายละเอียดที่นี่

สินเชื่อ 'ออมสิน' สำหรับ 'อาชีพอิสระ' 10,000 บาท ยังกู้ได้! เช็ครายละเอียดที่นี่
21 พฤศจิกายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
80,072

ตรวจสอบรายละเอียด "สินเชื่อฉุกเฉิน" จากธนาคาร "ออมสิน" สำหรับ "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ที่ยังกู้ได้!

"ธนาคารออมสิน" ยังคงเปิดให้ประชาชน "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" ขอ "สินเชื่อฉุกเฉิน" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินสูงสุด 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ "โควิด-19" ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 ซึ่งปัจจุบันยังเปิดให้ประชาชนที่สนใจขอ "สินเชื่อ" จากธนาคารได้ หากมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด

160592593270

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวม 5 เรื่องสำคัญที่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องรู้ก่อนตัดสินใจของสินเชื่อนี้จากธนาคาร ประกอบด้วย

 1. คุณสมบัติผู้กู้ 

- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

- ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

 2. เงื่อนไขสินเชื่อ 

- วงเงิน 10,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

- ไม่ต้องมีหลักประกัน

- ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

 3. เอกสารใช้ในการขอสินเชื่อ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ  เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

 4. วิธีลงทะเบียนขอ "สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ" 

- สามารถทำได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm1

- อ่านข้อความตกลงยินยอม ในการสมัครเข้า “โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19”

- กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง

160569103327


 5. วิธีการรับเงินกู้ 

- เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

ที่มา: ธนาคารออมสิน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง