ลงทะเบียน 'คนละครึ่งเฟส 2' เติมเงินเข้า 'เป๋าตัง' ยังไง? สำหรับใช้จ่าย 3,500 บาท

ลงทะเบียน 'คนละครึ่งเฟส 2' เติมเงินเข้า 'เป๋าตัง' ยังไง? สำหรับใช้จ่าย 3,500 บาท

คนที่ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 2" สำเร็จแล้ว และโหลดแอพฯ "เป๋าตัง" มาติดตั้งในมือถือ พร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อมาจะต้องเติมเงินเข้า "เป๋าตัง" เพื่อใช้จ่ายคนละครึ่ง (รัฐจ่าย 50% จ่ายเอง 50%)

คึกคักมากทีเดียวสำหรับการเปิดให้ ลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส 2" สำหรับใครที่ลงทะเบียนได้สำเร็จแล้ว และโหลดแอพฯ "เป๋าตัง" มาติดตั้งในมือถือ พร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อมาที่จะต้องทำก็คือ การเติมเงินเข้า "เป๋าตัง" ใน G-Wallet ที่ทำได้ง่ายๆ 3 ช่องทาง กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมขั้นตอนการเติมเงินของแต่ละช่องทาง มาฝากกันดังนี้

เริ่มจาก.. ให้เปิดแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง" ขึ้นมา จากนั้นเลือกเมนู G-Wallet แล้วให้คลิกที่ "เติมเงินเข้า G-Wallet" ในหน้าถัดมา จะมีให้เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน โดยทุกธนาคารจะขึ้นเมนูการเติมเงินให้เลือก 3 ช่องทาง ได้แก่ เติมผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารนั้น ๆ, QR พร้อมเพย์ และ ตู้ ATM

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

160507957848

  • เติมเงินผ่าน Mobile Banking (แอพฯ ธนาคารต่างๆ)

ถ้าเลือกที่จะเติมเงินผ่าน Mobile Banking ก็ให้กดเลือกที่แท็ปแรก (หมายเลข 1 ตามภาพ) จากนั้นจะมีรหัส G-Wallet ID 15 หลัก โชว์ขึ้นมา ให้ทำดังนี้

1. ให้กดคัดลอก รหัส G-Wallet ID 15 หลักดังกล่าว

2. เมื่อกดคัดลอกรหัสแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการเติมเงิน ไปที่เมนูเติมเงิน จากนั้นเลือก "เติมเงินพร้อมเพย์" หรือ "E-Wallet" หรือบางธนาคารใช้ชื่อเมนูว่า PromtPay e-Wallet

3. นำรหัส G-Wallet ID ที่คัดลอกไว้แล้วไปวางในช่อง E-Wallet ID และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม และคลิกเติมเงินตามปกติ

160507957824

160507957830

  • เติมเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์

1. เมื่อเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินแล้ว ให้เลือกช่องทาง QR พร้อมเพย์

2. กดบันทึกรูป QR พร้อมเพย์ ลงในโทรศัพท์มือถือ

3. เปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่คุณมีเพื่อเติมเงิน ไปยังเมนู สแกน หรือ สแกนจ่าย

4. จากนั้นคลิกกดที่ปุ่มรูปภาพ เลือก QR พร้อมเพย์ ที่บันทึกไว้ในมือถือของคุณ แล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการและทำการเติมเงินปกติ

160507957820

  • เติมเงินผ่านตู้ ATM

วิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM ของแต่ละธนาคารไม่เหมือนกัน ซึ่งสามารถเติมเงินผ่านตู้ ATM ได้ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถเลือกเติมเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารที่ต้องการ (แต่ละธนาคารจะมีขั้นตอนการเติมเงินผ่านตู้ ATM แตกต่างกันไป) ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมาให้ดู 1 ธนาคาร ดังนี้

160507957821

1. เลือก ชำระเงิน / เติมเงินมือถือ

2. เลือก ประเภทบัญชี

3. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์

4. กดหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงินที่ต้องการลงไป

5. ตรวสอบข้อมูล

6. เลือก ยืนยันการทำรายการ

ทั้งนี้ เมื่อเติมเงินเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" แล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายค่าสินค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ