‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องใน ‘วันชาติสาธารณรัฐเช็ก

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องใน ‘วันชาติสาธารณรัฐเช็ก
28 ตุลาคม 2563
179

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาส “วันชาติ” ของ “สาธารณรัฐเช็ก” ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายมิลอช เชมัน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก

กรุงปราก

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเช็ก

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความผูกพันและความเข้าใจที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง