พม. เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” Day care ฟรี

พม. เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” Day care ฟรี
25 ตุลาคม 2563
174

พม. เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบ Day care ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องเลี้ยงบุตรลำพัง และประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรในเวลาทำงาน

วานนี้ (24 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดพิษณุโลก (พลายชุมพล) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องเลี้ยงบุตรโดยลำพัง และประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรในช่วงเวลาทำงาน ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพและหารายได้ให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ ในขณะที่บุตรหลานมีสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม ปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานและเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวผู้ปกครองเด็ก และชาวชุมชน เข้าร่วมงาน

นายจุติ กล่าวว่า ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสถาบันครอบครัว จากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียงพ่อ แม่ และลูก นอกจากนี้ ยังมีครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงบุตรโดยลำพัง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ช่วงอายุระหว่าง 3 เดือน - 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาการเรียนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมวัย เพื่อจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงได้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก "บ้านเพิ่มสุข" จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบ Day care สำหรับดูแลเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 2 ปี ในช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยให้บริการทุกวันและไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ภายในบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ ต่อจากจังหวัดเชียงใหม่และชลบุรี ขณะนี้ มีผู้ปกครองนำบุตรมาฝากเลี้ยงจำนวน 8 ราย แบ่งเป็นเด็กชาย 6 ราย เด็กหญิง 2 ราย ซึ่งมีผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่ผ่านการอบรม จำนวน 31 คน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์ตามนโยบายของรัฐบาล คือการลงทุนเรื่องเด็ก เพราะเด็กเป็นทุนทรัพย์ที่เป็นทุนมนุษย์ที่มีค่ามากและให้ผลตอบแทนตลอดเวลา ถ้าเราลงทุนทั้งเวลา หัวใจ และกายภาพ เพื่อช่วยให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่ดี เราจะสามารถสร้างสังคมที่ดีได้ ดังนั้น ถ้าเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เด็กจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งและมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก "บ้านเพิ่มสุข"  ทางกระทรวง พม. ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรพลายชุมพล การเคหะแห่งชาติ  ทีม พม. One Home จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลตำบลพลายชุมพล  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเด็ก ในการดูแลเด็กอย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้เป็นเด็กที่มีความสุข เพราะหัวใจที่สำคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันสร้างทุนมนุษย์ที่แข็งแกร่งต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง