ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' ล่าสุด ทะลุ 6 ล้านแล้ว แต่ยังเหลือสิทธิรับเงิน 3 พัน 'เป๋าตัง'

ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' ล่าสุด ทะลุ 6 ล้านแล้ว แต่ยังเหลือสิทธิรับเงิน 3 พัน 'เป๋าตัง'
21 ตุลาคม 2563
23,511

ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" ล่าสุดยอดลงทะเบียนทะลุ 6 ล้านรายแล้ว ผู้ที่สนใจเร่งลงทะเบียนใช้ แอป "เป๋าตัง" ใช้จ่าย 3 พันบาท ในวันที่ 23 ตุลาคม นี้

มาตรการ คนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ หาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านการใช้งานแอป เป๋าตัง มีกลุ่มเป้าหมายนี้ทั้งสิ้น 10 ล้านราย

ความเคลื่อนไหวล่าสุด ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิได้มีการลงทะเบียนไปแล้วเกือบ 7 ล้านราย โดยสิทธิคงเหลือสำหรับมาตรการดังกล่าวในขณะนี้ สามารถเช็คยอดการใช้สิทธิได้ที่ หน้าเว็บไซต์ คนละครึ่ง โดยเข้าไปที่เมนู ดูจำนวนสิทธิคงเหลือ หรือ คลิกที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

160319479483

สำหรับโครงการคนละครึ่ง เป็นโครการที่รัฐร่วมจ่ายผ่านฝ้ายผู้ซื้ 50% โดยไม่เกิน 150 บาท /คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย
1. มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563
6. มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชัน เป๋าตัง (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชัน เป๋าตัง) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าวกำหนด

160319288712

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
- ภาครัฐช่วยจ่าย 50%
- ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 3,000 บาท/ตลอดโครงการ

การใช้จ่ายสำหรับโครงการคนละครึ่ง
- ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์แล้ว สามารถเร่ิมใช้จ่ายได้วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
- ใช้สิทธิ์ได้ที่ ร้านค้า / เครื่องดื่ม / สินค้าทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ
- ชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอพลิเคชั่นเป๋าตัง

อย่างไรก็ตาม หากได้รับสิทธิและมีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน

160319269369

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง