กทม. ออกมาตรการผู้ป่วยบัตรทอง จากยกเลิกสัญญาคลินิก 64 แห่ง

กทม. ออกมาตรการผู้ป่วยบัตรทอง จากยกเลิกสัญญาคลินิก 64  แห่ง
24 กันยายน 2563
814

ผู้ว่า กทม. เตรียมมาตรการดูแลประชาชนสิทธิบัตรทอง ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญา 64 คลินิก-รพ.เอกชนในกรุงเทพฯ หากเจ็บป่วย สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการของระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ทั้งรัฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

(24 ก.ย.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมมาตรการเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญา 64 คลินิก-รพ.เอกชนในกรุงเทพฯ โดยกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมาย สำนักการแพทย์ จัดเตรียมสำรองเวชภัณฑ์ ยา และบุคลากร พร้อมให้การรักษาตามสิทธิ์ของประชาชนซึ่งได้ผลกระทบดังกล่าว โดยประชาชนยังมีสถานะเป็นสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพแต่เป็นสถานะสิทธิว่าง หมายถึงหากเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการของระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ทั้งของรัฐและเอกชนที่ใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะหน่วยบริการจะเบิกค่าใช้มายังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามขั้นตอน

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 

โดยในส่วนของ โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้เข้าในระบบหลักประกันสุขภาพ สำหรับประชาชนที่ประสงค์รับบริการ ให้นำประวัติการรักษา หรือ ใบนัดรักษาต่อเนื่องยื่นที่สถานพยาบาล โดยไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือส่งตัว ซึ่งกรุงเทพมหานครจะให้บริการทั้งผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง แยกเป็น โรคที่ต้องอาศัย รพ.ในการดูแล เช่น ผ่าตัด คลอดบุตร ล้างไต กลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ต้องได้รับการดูแลสม่ำเสมอส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยกลุ่มโรคทั่วไป ซึ่งมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องให้สามารถเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ตามปกติ

ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษา และเลือกรับสิทธ์สถานพยาบาล โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่านทางไลน์ (@ucbkk) ระบบอัตโนมัติทางไลน์ (@nhso) หรือ แอปพลิเคชัน สปสช. (https://lin.ee/mLvmHpQ) หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น สปสช.  http://onelink.to/ucbkkpp โทรสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.

160094120714

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับ สปสช.ในการสร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการและหน่วยบริการตามเขตพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และรับบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

160094121051

160094120836

160094120851

160094120877

160094120985

160094120985_1

160094121142

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง