‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องในโอกาส ‘วันชาติเนปาล’

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องในโอกาส ‘วันชาติเนปาล’
20 กันยายน 2563
210

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาส “วันชาติ” ของ “สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล” ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นางพิทยา เทวี ภัณฑารี

ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

กรุงกาฐมาณฑุ

ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาล

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุก ด้าน ระหว่างประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง