เช็คสิทธิ์ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดกันยายน 63 โอนแล้ว ใครได้บ้าง?

เช็คสิทธิ์ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดกันยายน 63 โอนแล้ว ใครได้บ้าง?

เช็คสิทธิ์ที่นี่ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนกันยายน 2563 เงินเข้า 10 ก.ย. ใครได้รับสิทธิ และได้เท่าไร?

ตามติดมาตรการ "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" หรือเงินอุดหนุนบุตร หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากรัฐบาล ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีบุตร ด้วยการอุดหนุนเงินสำหรับเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นแม่งาน

ล่าสุดวันที่ 9 กันยายน 2563 เพจเฟซบุ๊ค จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ได้โพสต์ข้อความระบุถึงการโอนเงินอุดหนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร ในรอบเดือนกันยายน 2563 ว่า เงินจะออกในวันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 600 บาทต่อเดือน โดยมีการส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,763,797 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,899,370,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ในจำนวนเงินดังกล่าวเป็นการจ่ายตรงงวด 1,058,278,200 บาท ครอบคลุม 1,763,797 บาท และเป็นการจ่ายตกเบิก 841,092,600 บาท ครอบคลุม 1,402,349 ราย

ข่าวที่น่าสนใจ :  

159965932761

ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถทั้งนี้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนบุตร ได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th โดยการกรอกข้อมูล 4 อย่างหลักๆ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

  • กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
  • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
  • กดค้นหาข้อมูล

รวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (ตามภาพ)

159965878576

หรือโทรสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบอร์ 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือโทรสายด่วน พม. 1300

ทั้งนี้ผู้ที่จะลงเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้และรับเงินอุดหนุนบุตรนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ 

  • คุณสมบัติเด็กแรกเกิด 

ต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งพ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

  • คุณสมบัติผู้ปกครอง 

มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญคือ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยพ่อแม่จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง หากอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขตต่างๆ หากอาศัยอยู่ที่เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ขณะที่ส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล