'คนละครึ่ง' เปิดเงื่อนไขรับเงิน 3,000 บาท รัฐช่วยจ่าย 50%

'คนละครึ่ง' เปิดเงื่อนไขรับเงิน 3,000 บาท รัฐช่วยจ่าย 50%

เตรียมกดรับสิทธิ์! รัฐเปิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่กับโครงการ "คนละครึ่ง" ผ่าน www.คนละครึ่ง.com โดยมีเงื่อนไขการรับสิทธิ์ "แจกเงิน 3,000 บาท" โดยเน้นช่วยค่าใช้จ่ายช้อปปิ้ง 50%

รัฐสร้างความฮือฮารอบใหม่กับโครงการ "คนละครึ่ง" โดยมีข้อมูลอัพเดทล่าสุดว่ากำลังจะเปิดเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com  เพื่อให้ประชาชนเข้าไปกดรับสิทธิ์ "แจกเงิน 3,000 บาท"  ให้กับประชาชนจำนวน  15  ล้านคน ใช้งบประมาณวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการชอปปิงซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลักการหลักๆ ก็คือ รัฐจะช่วยจ่าย 50%

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดเงื่อนไขและข้อมูลล่าสุด.. เกี่ยวกับการรับสิทธิ์  "แจกเงิน 3,000 บาท"  ในโครงการคนละครึ่งที่รัฐจะจ่ายเงินช่วยช้อปให้ประชาชนผ่านแอพฯ "เป๋าตัง"  มาให้ได้รู้กันชัดๆ ดังนี้

  • รายละเอียดโครงการ  "คนละครึ่ง"

ศบศ. เห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป โดยมีรายละเอียด คือ

1.  รัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจำนวน 15 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

2.  การช่วยเหลือจะเน้นไปที่กลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการโดยมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย 80,000 แห่ง

3.  รัฐจะจ่ายเงิน  3,000  บาทต่อคนผ่านกลไกกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล หรือแอพฯ "เป๋าตัง"  ของธนาคารกรุงไทย

4.  ผู้มีสิทธิ์ได้รับ  "แจกเงิน 3,000 บาท"  ได้นั้น ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 

  • โครงการนี้ใช้วงเงินเท่าไหร่? เงินมาจากไหน?

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ข้อมูลว่า ศบศ. เห็นชอบโครงการชื่อว่า “คนละครึ่ง” ลักษณะคล้ายชิมช้อปใช้ โดยจะใช้งบประมาณในวงเงิน 45,000 ล้านบาท โดยนำเงินมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน

159911542322

  • สินค้าที่สามารถจัจ่ายซื้อได้นั้น เป็นประเภทใดบ้าง?

สามารถนำเงินที่รัฐสนับสนุนมานั้น ซื้อสินค้าได้ทุกประเภท ครอบคลุมในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าของใช้อื่นๆ ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่

  • เงื่อนไขการใช้จ่ายในโครงการ  "คนละครึ่ง" 

1.  ใช้ได้ไม่เกินวันละ 100-250 บาท โดยรัฐจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง

2.  คาดว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 90,000 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได้ 0.25% 

  • โครงการนี้จะเริ่มต้นเมื่อไร? สิ้นสุดเมื่อไร?

โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563  โดยกระทรวงการคลังจะไปจัดทำรายละเอียดเสนอ ศบศ.ครั้งหน้า เพื่อให้เริ่มโครงการได้ภายในเดือน ต.ค. 2563