กทม. สั่งเตรียมพร้อมรับมือมรสุม เดือน ก.ย-ต.ค.63

กทม. สั่งเตรียมพร้อมรับมือมรสุม เดือน ก.ย-ต.ค.63
3 กันยายน 2563
1,759

ปลัด กทม. สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือมรสุม เดือน ก.ย-ต.ค.63 เน้นอำนวยความสะดวกประชาชน

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า จากการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณดังกล่าว รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ฝนตกหนัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน โดยให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1.สำนักการระบายน้ำติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสภาวะอากาศให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมจัดเตรียมเครื่องมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ และบุคลากรเพื่อเข้าพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังได้ในทันที

2.สำนักการโยธาจัดเตรียม สนับสนุน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ให้กับสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมรถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงเตรียมความพร้อมการให้การสงเคราะห์ประชาชน เช่น ถุงยังชีพ เป็นต้น

3.สำนักเทศกิจจัดรถสายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ในจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

4.สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบและแก้ไข สัญญาณไฟจราจร ที่มีปัญหาให้ใช้งานได้เป็นปกติ ตลอดจนให้ใช้กล้อง CCTV ตรวจสอบพื้นที่ หากพบปัญหาน้ำท่วมขัง ต้นไม้หักโดน ป้ายโฆษณาล้ม ถนนชำรุด ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขทันที 5.กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง จัดหน่วยซ่อมเครื่องยนต์ ช่วยเหลือประชาชน โดยประสานกับสำนักงานเขตและให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลกรให้กับสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธาและสำนักงานเขตตามที่มีการร้องขอ และ6.สำนักงานเขตจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย Best) เจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยเหลือประชาชน อำนวยด้านการจราจร และเมื่อมีเหตุต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้ม ให้เข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง