ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ขรก.พ้นจากราชการ 3 ราย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ขรก.พ้นจากราชการ 3 ราย
6 สิงหาคม 2563
378

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ 3 ราย

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพราะเกษียณอายุ  จึงให้ข้าราชการพ้นจากราชการ จํานวน 3  คน ดังนี้

1.นายสรศักดิ์ เพียรเวช ตําแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
2.นางนงนุช เศรษฐบุตร ตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
3. นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ตําแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

159672884139

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง