คมนาคมทุ่ม 3 พันล้าน ลุยสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา - พัทลุง

คมนาคมทุ่ม 3 พันล้าน ลุยสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา - พัทลุง

"ถาวร" ดันศึกษาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา – พัทลุง ทุ่มงบลงทุนราว 3 พันล้าน เร่งศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม คาดแล้วเสร็จ เม.ย.64 หวังใช้เป็นเส้นทางหนุนประชาชนลดระยะเวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง

            นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระเเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยโครงการดังกล่าวมีความเป็นมาจากการเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปยังจังหวัดสงขลาในปัจจุบันมีปริมาณยานพาหนะที่เดินทางระหว่าง 2 จังหวัดเป็นจำนวนมาก

            ตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ เชื่อมต่อตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่และมีความยาวไม่มากนัก โดยเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนในพื้นที่เป็นหลัก

            ส่วนอีกหนึ่งสะพาน คือ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เชื่อมต่อพื้นที่ ตำบลน้ำขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และการเดินทางจะใช้ถนนเลียบทะเลสาบสงขลา มีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาในการขับรถประมาณ 2 ชั่วโมง

            159618334080

 

  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ได้เรียกร้องให้สร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เพื่อเชื่อมระหว่างพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กับพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

            ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และยังใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้สามารถเดินทางมายังจังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ และการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา

            ทั้งจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา รองรับโครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ริมทะเลสาบในจังหวัดพัทลุง ตามโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุงจากรัฐบาลที่ผ่านมา และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบทั้ง 2 จังหวัดให้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาทั้ง จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสูงอีกด้วย

           159618335331

  รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระเเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประมาณการณ์วงเงินลงทุนก่อสร้างอยู่ที่ราว 3 พันล้านบาท โดยคาดว่าการศึกษาอีไอเอ จะแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 2564 ส่วนจะใช้รูปแบบก่อสร้างเป็นลักษณะสะพานขึง หรือรูปแบบใด จะสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

159618336631