ชาวสวนปาล์ม ขวางกระบี่สมาร์ทซิตี้

ชาวสวนปาล์ม ขวางกระบี่สมาร์ทซิตี้
23 กรกฎาคม 2563
385

ชาวสวนปาล์มกระบี่ ร้อง "ธรรมนัส" ชะลอโค่นปาล์ม 991 ล้านไร่ อ้างไม่รู้เป็นเขตสปก. เพราะซื้อต่อจากบริษัท เขาพนมแพลนสเตชั่น ไม่เห็นมีหลักหมุด

นายสุชาติ หัทยานนท์ ประธานกลุ่มฟื้นฟูและพัฒนาปาล์มน้ำมันควนยาง เปิดเผยว่าได้ยื่นหนังสือถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้ทบทวนการนำที่ดินไปจัดสรรตามมติคณะอนุกรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกระบี่ และขอให้ชะลอการโค่นล้มทำลายตันปาล์ม น้ำมัน จำนวน 991 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นที่สวนปาล์มที่เกษตรกร 34 ครัวเรือน ซื้อจากบริษัท เขาพนมแพลนสเตชั่น ในปี 59 โดยที่ไม่รู้ว่าพื้นที่เหล่านั้นอยู่ในเขต การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื่องจากไม่มีหมุดรังวัด

ภายหลังจากที่ซื้อขายแล้วเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวได้เข้าไปทำการเกษตรโดยไม่ความขัดแย้งใดๆ แต่เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้นำ กำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายพร้อมเครื่องจักรกลเพื่อจะเข้าทำลายโค่นต้นปาล์มในพื้นที่ดังกล่าว อ้างว่า เป็นไปตามนโยบายการสร้างกระบี่สมาร์ทซิตี้ ของ ร.อ. ธรรมนัส

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรได้รวมตัวกันเจรจาให้ชะลอการโค่นล้มต้นปาล์มไว้ก่อน และสอบถามความจริงพบว่าอาจมีความเข้าใจผิดกับพื้นที่สวนปาล์มที่ปัญหาบุกรุก หมายเลข 601 ที่ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 973 ไร่ เนื่องจากมีจำนวนพื้นที่ใกล้เคียงกัน

159541588486

ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มเกษตรกร ที่ได้ซื้อที่ดินสวนปาล์มจาก บริษัท เขาพนมแพลนสเตชั่น ดังกล่าว ในราคาไร่ละ5-6 หมื่นบาท ซึ่งขณะนั้นต้นปาล์มมีอายุเพียง3 ปื และได้เข้าเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มจนถึงปัจจุบันนี้ รายได้จกการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผ่อนใช้ ธนาคารจากการกู้มาซื้อในเบื้องต้นไม่เพียงพอ

หากทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ทำการโค่นทำลายต้นปาล์มในขณะนี้ จะทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเรื่องเป็นหนี้ธนาคารและไม่มีรายได้ จึงขอให้ ร.อ. ธรรมนัส มีคำสั่งชะลอการโค่นทำลายตันปาล์มดังกล่าวไว้ก่อน โดยให้โอกาสเกษตรกร ยังได้เก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสักระยะหนึ่ง

159541592155

นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการบริหารจัดการประเภทที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ที่เป็นคู่สัยญาให้เช่ากับบริษัทเขาพนมแพลนสเตชั่น การที่บริษัทนำมาขายต่อกับเกษตร ถือว่าเป็นการหลอกลวง ดังนั้นเกษตรกรที่ถือครองอยู่ต้องยื่นฟ้องเรียกร้องความเสียหายกับบริษัทเท่านั้น

รวมทั้งเป็นอำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะสั่งระงับไม่ให้ทำการโค่นล้มต้นปาล์มในกรณีที่เกษตรกรเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สำหรับการที่เกษตรกรได้ซื้อที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ปี 59 โดยอ้างไม่รู้ว่าเป็นที่ดินในเขตส.ป.ก. นั้น เนื่องจากในปีดังกล่าว ยังไม่มีการรังวัดจึงไม่มีหมุดปักกันแนวเขต

แต่ที่ดินผืนดังกล่าว ทางส.ป.ก. ได้แจ้งเพื่อเข้ารังวัดเป็นผืนแรกๆ แต่ดำเนินการไม่ได้เพราะติดปัญหากรณีการเช่าพื้นที่ของบริษัท เขาพนมแพลนสเตชั่น ส่วนการเข้าไปทำลายต้นปาล์มนั้น ส.ป.ก. ไม่มีอำนาจจะสั่งยับยั้ง เนื่องจากทางจังหวัดเป็นผู้ทำสัญญาว่าจ้างภาคเอกชนเข้าไปรื้อถอนและเรื่องนี้ถืเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง