นายกฯ กำชับทุกกระทรวงใช้จ่ายงบฯ อย่างระมัดระวัง

นายกฯ กำชับทุกกระทรวงใช้จ่ายงบฯ อย่างระมัดระวัง
14 กรกฎาคม 2563
116

นายกฯ กำชับทุกกระทรวงใช้จ่ายงบประมาณอย่างระมัดระวัง เพราะเป็นที่จับตามอง แจงในที่ประชุม ครม. พร้อมฝากทูตสหรัฐฯ เชิญลงทุนใน EEC

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุม ครม. รับทราบถึงการเข้าพบของผู้บัญชาการทหารบกของสหรัฐอเมริกา ว่า ในการหารือไม่ได้มีการพูดถึงสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และไม่ได้พูดถึงสงครามการค้าตามที่เป็นข่าว โดยเป็นการพูดคุยถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ และการลงนามในร่างเอกสารร่วมกันระหว่างกองทัพของทั้งสองฝ่าย โดยผบ.ทบ.สหรัฐฯ ได้ชื่นชมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทย และส่วนใหญ่เป็นการหารือถึงมิติทางการทหารและความมั่นคงเป็นหลักผบ.ทบ.สหรัฐฯ

นายกรัฐมนตรี ยังได้ฝากไปยังเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เรื่องความร่วมมือของไทยและสหรัฐฯ ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยนายกรัฐมนตรีได้ฝากเชิญชวนให้นักลงทุนในสหรัฐฯ เข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังแจ้งข่าวดีกับที่ประชุม ครม. ให้ทราบว่า รัฐบาลไทยได้รับการจัดลำดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 57 เพิ่มขึ้นจาก 16 อันดับ จากเมื่อ 2 ปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 73 โดยจะจัดอันดับทุกๆ 2 ปี ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาตร์ชาติด้านที่ 6 พร้อมฝากให้ทุกกระทรวงพิจารณาแผนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะต้องทำความเข้าใจเพิ่มขึ้น และกำชับทุกๆกระทรวงให้ระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณของแผนฟื้นฟูตาม พ.ร.ก.เงินกู้ ที่เป็นที่จับตามองของทุกฝ่าย ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง